We verzamelen wat af…….

Bent u ook een verzamelaar? Van klein zilverwerk bijvoorbeeld of heeft u een bijzondere platencollectie? Dan is dit artikel misschien voor u interssant.

De waarde van de verzameling
Elke verzameling heeft verschillende waarden. Altijd een emotionele waarde. Het zoeken en het vinden van dat ene exemplaar dat je nog niet had. Elke verzamelaar kent dat gevoel. Ook het gevoel om af en toe trots naar de exemplaren uit de verzameling te kijken en daarover met andere verzamelaars te praten. Allemaal mooie emoties die aan veel verzamelingen verbonden zijn.

Er kan ook een andere waarde zijn: de financiële waarde. Dat geldt niet bij elke verzameling maar wij komen toch regelmatig bij relaties die in de loop der jaren elk keer iets hebben toegevoegd aan hun verzameling waardoor deze op zeker moment ook financieel een behoorlijke waarde heeft. Dat kan heel bijzondere vormen aannemen. Wat te denken van de particulier die in zijn “grote” woonkamer een volledige, antieke Bugatti heeft staan?

De normale inboedelverzekering kan onvoldoende zijn
Vrijwel iedereen heeft een inboedelverzekering. Deze vergoedt de schade indien de inboedel bijvoorbeeld door brand verloren gaat of wanneer er na een inbraak bepaalde goederen gestolen worden.

Is er een verzameling met een relevante, financiële waarde dan is het belangrijk te controleren of eventuele schade aan deze verzameling onder de inboedelverzekering is gedekt. In de praktijk zal vaak blijken dat verzamelingen tot een bepaalde waarde zijn verzekerd binnen het totale bedrag van de verzekerde som van de inboedelverzekering. Misschien is het verstandig om in verband met de hoge waarde waarde van de verzameling de totale verzekerde som te verhogen.

Aparte verzekering voor de kostbaarheden soms een goede optie
Bij bepaalde verzamelingen is het verstandiger om deze niet onder de “standaard” inboedelverzekering te verzekeren, maar hiervoor een aparte verzekering af te sluiten. Bijvoorbeeld indien onderdelen van de verzameling wel eens uitgeleend worden voor tentoonstellingen.

Daarbij kunt u er ook voor kiezen om door een onafhankelijke taxateur de waarde van de verzameling te laten vaststellen. Met de verzekeringsmaatschappij kunt u dan afspreken dat bij verlies binnen een aantal jaren nadat de taxatie is opgesteld, de verzekeraar die vastgestelde waarde zal vergoeden. Dit voorkomt dat er na een verlies discussies gaan ontstaan waarbij u stelt dat de waarde X is en de verzekeringsmaatschappij stelt dat de waarde Y is. Juist bij verzamelingen is de waarde van een individueel onderdeel van de verzameling lastig te bepalen omdat je niet zomaar naar een winkel kunt gaan om een nieuw exemplaar te kopen. Daarnaast geldt bij een aantal verzamelingen dat de waarde van de verzameling in totaliteit meer waard is dan de waarde van alle afzonderlijke onderdelen.

Door de waarde vooraf vast te stellen kunnen na een schade vervelende discussies hierover worden voorkomen.

Denk tijdig na over de toekomst van uw verzameling
Ons advies is om bij verzamelingen met enige waarde tijdig na te denken wat er met deze verzameling in de toekomst moet gebeuren. Bijvoorbeeld na een overlijden van de verzamelaar weten familieleden niet altijd wat ze met de verzameling aanmoeten. Vaak hebben zij onvoldoende inzicht welke onderdelen van de verzameling wat waard zijn.

Bij in leven zijn kan de verzamelaar afspraken maken met een betrouwbare medeverzamelaar waarbij wordt afgesproken dat bij calamiteiten over en weer ondersteuning wordt verleend om de overgang van de verzameling naar een nieuwe verzamelaar goed te laten verlopen.

Bent u een verzamelaar? Laat ons dit dan weten. Wij gaan dan graag voor u na of uw verzameling extra aandacht verdient in het kader van uw verzekeringsportefeuille.

Een energiebespaaradviseur

Naast aandacht voor het klimaat is kritisch kijken naar de mogelijkheden om energie te besparen goed voor uw portemonnee. Een relatief nieuw beroep is hierdoor ontstaan: De energiebespaaradviseur.

De energiebespaaradviseur
De energiebespaaradviseurs zijn speciaal opgeleide adviseurs die advies geven omtrent energiebesparing. Deze adviseurs maken een analyse van een woning, bekijken onder meer zaken als de HR ketel, gevel- ,dak-, leiding-, glas- en vloerisolatie. Ook kijken zij naar besparingen die zijn te behalen door bijvoorbeeld het aanbrengen van een zonneboiler, zonnepanelen of een combinatie hiervan. Ook brengt men de “energieslurpers” in uw woning in beeld. Een rapport van een dergelijke adviseur kost gemiddeld rond de 200 en 300 euro.

In diverse gemeentes zijn er acties waarbij inwoners (tijdelijk) met korting een dergelijke adviseur kunnen inschakelen.

Bij aankoop en bouw
Gaat u een woning aankopen of besluit u tot nieuwbouw dan is het verstandig om goed stil te staan bij de mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te nemen. Bij het bepalen van de hoogte van het bedrag dat kan worden geleend, worden de investeringen die u voor energiebesparende maatregelen doet apart bekeken. Ook zijn er tal van subsidieregelingen waarvan u in dat geval gebruik kunt maken.

Voor bestaande woning
Een onderzoek naar mogelijke, energiebesparende maatregelen kan ook zinvol zijn voor een bestaande woning. Doordat steeds meer mensen overgaan op energiebesparende maatregelen dalen de prijzen van de aanpassingen snel. Dit is bijvoorbeeld te zien bij de kosten van zonnepanelen. Hoewel het vaak gaat om relevante bedragen die geïnvesteerd moeten worden voor deze energiebesparende maatregelen, wordt door de stijging van de energieprijzen de terugverdientijd steeds korter.

Meer informatie
Wilt u meer informatie hoe u de kosten van energiebesparende maatregelen kunt financieren? Of wilt u informatie over goede energiebespaaradviseurs bij u in de buurt? Wanneer u ons dit laat weten, informeren wij u graag uitgebreid.

Hoe hoog is uw inkomen na uw pensioen?

De meeste Nederlanders aarzelen bij de vraag hoe hoog hun pensioen zal zijn. Vaag hebben ze wel een idee. Maar of dit juist is? Geen idee. Dat is niet goed. Als financieel adviseur vinden wij dat iedereen de antwoorden op deze vragen moet weten. Wij helpen onze relaties graag bij het vinden van het antwoord op deze vragen!

AOW-leeftijd verhoogd
In de afgelopen jaren is de AOW-leeftijd flexibel geworden. Op dit moment geldt het systeem dat de ingangsleeftijd van de AOW gekoppeld is aan de gemiddelde levensverwachting. Worden we met zijn allen gemiddeld ouder door bijvoorbeeld betere voeding, meer bewegen en betere gezondheidszorg dan stijgt de datum waarop de AOW ingaat. Voor 2022 en 2023 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden.

Veel pensioenen houden koopkracht niet bij
Veel mensen die nu al van hun pensioen genieten, ontvangen – naast de AOW – een pensioenuitkering die is opgebouwd bij de werkgevers bij wie men in het arbeidzame leven werkzaam was. Al een reeks van jaren stijgen deze pensioenuitkeringen niet of minder dan de stijging van de kosten van het levensonderhoud. Hoewel het bedrag in euro’s misschien gelijk of zelfs licht is gestegen, kan daar toch steeds minder voor gekocht worden.

De inflatie is echt iets om rekening mee te houden. Stel dat u nu 1 miljoen euro heeft. Bij een inflatie van gemiddeld 2,5 % is deze 1 miljoen euro over 25 jaar nog maar de helft aan koopkracht waard. Het Centraal Planbureau, CPB, rekent voor 2019 met een inflatie van 2,3% in Nederland.

Het belang van rendement
De opbouw van het pensioen vindt plaats over een lange periode. Wat u op het eind van deze periode aan kapitaal heeft opgebouwd om daaruit maandelijks een pensioenuitkering te ontvangen, hangt in zeer sterke mate af van het rendement dat gedurende de opbouwperiode met uw inleg wordt gemaakt.

We illustreren dat opnieuw met een cijfervoorbeeld. Stel u bent 30 jaar bent en u besluit elke maand een bedrag te sparen voor uw pensioen. Uw doel is om op uw 67e jaar een kapitaal van 1 miljoen euro te hebben. Wat moet u dan maandelijks sparen?

Bij een gemiddelde rente van:
1%                  € 1.804
3%                  € 1.178
5%                  €    736

Bovenstaand cijfervoorbeeld toont aan dat de hoogte van het rendement bepalend is voor het bedrag dat u moet sparen om een bepaald pensioenkapitaal op te bouwen.

Fiscale regels veranderen
De overheid is weinig consistent. Door de jaren heen worden fiscale maatregelen genomen die uw eerder gemaakte plannen danig in de war kunnen schoppen. Zo is in de afgelopen jaren bijvoorbeeld bepaald dat de hypotheekrente maximaal 30 jaar op het belastbaar inkomen in mindering mag worden gebracht. Ook is ingevoerd dat het percentage waartegen u de rente van uw belastbaar inkomen mag aftrekken wordt gemaximeerd en in de loop der jaren daalt.

Al dit soort maatregelen heeft effect op wat u uiteindelijk na uw pensionering te besteden heeft. Hierdoor hebben weinig consumenten zicht op hoe hun toekomstige pensioensituatie er in het echt gaat uitzien.

Wij helpen u graag bij dit inzicht
Als financieel adviseur helpen wij u graag om globaal of juist in detail inzicht te krijgen in hoe uw financiële situatie is na pensionering. Heeft u dit inzicht dan is ons advies om eens in bijvoorbeeld de 5 jaar te controleren of de uitgangspunten en verwachtingen nog steeds gelden. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. We zijn u graag van dienst!

Schade? Ook dan behartigen wij uw belangen!

Wij onderzoeken niet alleen welk financieel product van welke verzekeraar of aanbieder het beste past bij uw individuele situatie, maar wij behartigen ook uw belangen wanneer er een schade plaatsvindt. Over dat laatste informeren wij u in dit artikel.

Voor ons dagelijks werk
Dagelijks melden relaties van ons kantoor schades. De variatie in schades is groot. Het kan gaan over de auto die bij een verkeersongeval is beschadigd. Of over lekkage in de woning door een gesprongen waterleiding. Of over Max de hond die Minoes, de kat van de buren, heeft gebeten. Vaak gaat het over kleine schades. Soms betreft het ook heel grote en complexe schades.

Verzekeraars zijn echt wel te vertrouwen, maar….
Wanneer wij u een bepaalde verzekeringsmaatschappij adviseren letten wij op verschillende zaken. In de eerste plaats letten we op de kwaliteit van de verzekeringsvoorwaarden. Dekken die de risico’s waarmee u te maken kan krijgen voldoende? Natuurlijk vergelijken wij de premies. Daarnaast kijken we ook hoe de verzekeraar in de praktijk een schade behandelt. Er zijn verzekeraars die in de praktijk bij een schade erg lastig zijn. Hoeven zij naar de letter van de polisvoorwaarden niet uit te keren, dan doen ze dat niet. Er zijn ook verzekeraars die kijken naar wat partijen bedoeld hadden en die ruimte hebben voor redelijkheid.

Wij geven u hiervan een voorbeeld uit de praktijk.
Er zijn verzekeringen waarbij, indien de mobiele telefoon beschadigd raakt, een bepaald eigen risico geldt. Bijvoorbeeld €150,-. Dat staat zo in de polisvoorwaarden. Nu doet zich het volgende voor. Er is een verkeersongeval. Een vrouw zit bekneld. Een van onze relaties helpt de vrouw uit de auto te komen. Daarbij raakt de telefoon beschadigd. De strenge verzekeraar zal zeggen “Jammer dan: eigen risico is €150,- het staat toch in de voorwaarden?” De andere verzekeraar zal redeneren: “Het staat er wel maar dat was niet voor dit soort situaties bedoeld” en zal de schade onverplicht toch volledig vergoeden”.

Stel bewijs veilig
Elke verzekering kent polisvoorwaarden. In deze voorwaarden staat wanneer de verzekering wel of niet een bepaalde schade vergoedt. Bij elke schade is het belangrijk om vast te stellen wat de oorzaak van de schade is en wat het financiële nadeel is. De oorzaak is vaak wel duidelijk, maar niet altijd. Neem bijvoorbeeld vochtdoorslag in een muur. Komt dit door een gesprongen waterleiding? En zo ja, uw waterleiding of die van de buren? Of komt het vocht misschien vanuit de goot?  En hoe komt dat dan? Door een lekkage of doordat de goot verstopt is geraakt, omdat de bladeren na de herfst niet zijn verwijderd?

Allemaal zaken die belangrijk kunnen zijn om te bepalen of op grond van de verzekering wel of geen recht op vergoeding bestaat.

Wij zien in de praktijk vaak dat bij een schade klanten direct actie ondernemen. Bijvoorbeeld door de gevolgen van de schade op te ruimen of te herstellen. Daarmee verdwijnt vaak belangrijk bewijs om later de oorzaak van de schade aan te tonen.

Ons advies is om altijd direct (veel) foto’s te maken en ons te bellen. Samen met u kijken wij dan wat we het best kunnen doen. In een aantal gevallen zullen wij zelf een schadedeskundige benoemen die namens u de oorzaak gaat vaststellen en de omvang van uw schade berekent. “Uw” deskundige behartigt uw belangen. De verzekeraar kan ook zelf een deskundige inschakelen. Deze zal dan vooral de belangen van de verzekeraar in het oog houden. Wanneer die twee deskundigen er niet uitkomen kunnen ze samen een derde deskundige benoemen. Uiteraard doen we dit niet bij kleine schades, naar wel bij grotere en complexe schades of in het geval dat er sprake is van blijvend letsel.

Wij voeren voor u de discussie
Bij de uitleg van de verzekeringsvoorwaarden kan de verzekeraar volkomen integer een bepaalde uitleg aan deze voorwaarden geven. Echter, soms is een andere interpretatie ook mogelijk. Het is onze taak om de argumenten van de verzekeraar te wegen. Indien wij van mening zijn dat de verzekeraar geen recht doet aan wat u op grond van de verzekeringsvoorwaarden mocht verwachten, dan gaan wij namens u de discussie met de verzekeraar aan. Daarin zijn we best vasthoudend!

Wanneer wij echt van mening blijven dat de verzekeraar onjuist handelt, helpen wij u graag om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Gelukkig komt dat maar zelden voor. Meestal lukt het ons een voor alle partijen bevredigende oplossing te vinden!