Zonnepanelen: extra aandacht voor montage noodzakelijk

Steeds meer woningeigenaren kiezen voor zonnepanelen. Maar…. die panelen moeten wel goed gemonteerd worden.

Sterke toename van branden
Op dit moment is sprake van een toename van branden in woningen waarbij de brand wordt veroorzaakt door fout geïnstalleerde zonnepanelen. Een veel voorkomende fout bij installatie is dat de panelen te dicht op het dak worden gemonteerd. Zonnepanelen geven warmte aan hun omgeving af. Indien de ruimte tussen het dak en de panelen te beperkt is, kan dit leiden tot brand. Vakkundige installateurs weten dit. Maar met de sterke groei van het aantal huiseigenaren dat zonnepanelen wil en de krapte op de arbeidsmarkt begeven zich ook minder deskundige mensen op het “Installatiepad”. Voor het installeren van zonnepanelen is geen vergunning nodig. Ook is een opleveringsinspectie (nog) niet vereist. Dit lijkt dus in de praktijk risico’s met zich mee te brengen.

Bij storingen direct reageren
Eigenaren van zonnepanelen doen er verstandig aan om zorgvuldig te zijn bij de keuze van degene door wie zij de zonnepanelen laten installeren. Maar ook na installatie is het verstandig om alert te zijn op mogelijke storingen. Beginnen de panelen op enig moment te “zoemen of te brommen” dan is dit een aanwijzing dat er waarschijnlijk iets niet goed (meer) functioneert aan de zonnepanelen. Onmiddellijke actie is dan wenselijk. Er kan door het gebrek brand ontstaan met enorme gevolgen. Zonnepanelen zijn prima. Maar ze vragen wel om goede installatie en alertheid in het gebruik.

Heeft u zonnepanelen of laat u deze binnenkort installeren? Laat ons dit dan weten. Wij controleren dan of dit aanleiding is om aanpassingen in uw verzekeringspakket aan te brengen.

Vervroegd aflossen? Verder kijken dan alleen de hypotheek

Veel mensen besluiten vrijwillig om een deel van hun hypotheekschuld vervroegd af te lossen. Wij adviseren u om in dat geval ook te kijken naar eventuele andere verzekeringen die met deze hypotheek te maken hebben.

Hypotheekschuld vervroegd aflossen
De lage rente op spaargeld is voor veel mensen aanleiding om een deel van hun bestaande hypotheekschuld vrijwillig eerder af te lossen dan volgens de hypotheekvoorwaarden verplicht is. Of dit een goede beslissing is, hangt af van de persoonlijke omstandigheden. Het is niet verstandig om vervroegd de hypotheekschuld af te lossen met geld dat u eigenlijk later voor een ander doel wilt gebruiken. Bijvoorbeeld voor de studie van de kinderen of om een eigen bedrijfje op te zetten. Ook kan de vervroegde aflossing fiscale gevolgen hebben. Ons advies is dan ook om, voordat u tot de aflossing overgaat, altijd even advies bij ons kantoor te vragen.

Gevolgen voor de andere verzekeringen?
Op het moment dat wij weten dat u tot vervroegde aflossing overgaat, kijken wij niet alleen naar de eventuele fiscale gevolgen, maar ook naar uw verzekeringen. Vaak is er namelijk ook een overlijdensrisicoverzekering en een verzekering arbeidsongeschiktheid afgesloten.

De overlijdensrisicoverzekering is dan gesloten voor de situatie dat een van de kostwinners voortijdig komt te overlijden. Er wordt dan vaak gekozen voor een verzekerde som die verband houdt met de hoogte van de hypotheekschuld. Met de uitkering uit deze verzekering kunnen de nabestaanden de hypotheekschuld in een keer aflossen. Wordt door de vrijwillige aflossing de hypotheekschuld een stuk lager, dan kan het aantrekkelijk zijn om ook het verzekerde bedrag van de overlijdensrisicoverzekering te verlagen. Dat bespaart een beetje premie.

Een groter premiebesparing kan worden bereikt als bij de hypotheek ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afgesloten. Bij deze verzekering kan men een verzekerd bedrag kiezen dat, op het moment dat een van de kostwinners arbeidsongeschikt wordt, maandelijks een uitkering geeft waarmee de hypotheeklasten kunnen worden betaald.

Worden de maandelijks te betalen hypotheeklasten lager door de vervroegde aflossing, dan kan dit aanleiding zijn om ook het verzekerde bedrag van de arbeidsongeschiktheidsverzekering te verlagen. Dat kan dan een interessante besparing op de premie tot gevolg hebben.

Vervroegd aflossen? Wij nemen graag even de tijd voor u
Heeft u interesse om uw hypotheekschuld voor een deel eerder af te lossen dan nodig? Neem dan contact met ons op. Wij nemen graag de tijd om met u de verschillende aandachtspunten door te nemen.

Partnerpensioen is geen automatisme

De meeste werknemers bouwen pensioen op bij de werkgever waar zij in dienst zijn. Heeft, wanneer door ziekte of ongeval de werknemer komt te overlijden, de partner dan automatisch recht op een nabestaandenpensioen? Het antwoord op die vraag is belangrijk want een deel van het gezinsinkomen valt waarschijnlijk weg terwijl veel van de kosten van het gezin hetzelfde blijven.

Nabestaandenpensioen geen automatisme
Om in aanmerking te komen voor een nabestaandenpensioen moeten de partners bij het overlijden van een van de partners gehuwd zijn of geregistreerd partner. Enkel gezellig samenwonen geeft dus geen recht op een nabestaandenpensioen. Enkele pensioenfondsen breiden dit recht ook uit naar partners met een samenlevingscontract. In dit laatste geval is het dan bijna altijd wel vereist dat de werknemer tijdens het in leven zijn, deze partner aanmeldt bij het pensioenfonds.

Uit dienst?
Bij veel pensioenfondsen geldt op dit moment dat de partner alleen verzekerd is zolang de andere partner in dienst is van de werkgever waar het pensioencontract is gesloten. Neemt de werknemer een sabbatical, treedt hij in dienst van een andere werkgever of raakt hij werkloos dan bestaat er vanuit de oud-werkgever geen recht meer op een nabestaandenpensioen. Er zijn echter ook pensioenregelingen waar dit niet geldt. Daar blijft de partner dus recht houden op een nabestaandenpensioen ook wanneer de andere partner uit dienst treedt. Wij signaleren dat weinig relaties precies weten welke pensioensregeling in hun situatie geldt. Dit is wel belangrijk om te weten. Wij kunnen dat uiteraard voor u uitzoeken.

Echtscheiding? Dan extra aandacht voor het pensioen
Is er sprake van echtscheiding dan is het belangrijk om extra te kijken naar de pensioensituatie. Dat geldt zowel voor de verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen als de gevolgen voor het nabestaandenpensioen. Ondanks alle emoties die bij een echtscheiding spelen is het belangrijk om goede keuzes te maken met betrekking tot gevolgen die de scheiding heeft voor de pensioensituatie van beide partners.

Neem eens de tijd om u in uw pensioensituatie te verdiepen
Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen hebben samen een site ontwikkeld waar u veel informatie over uw eigen pensioen kunt vinden. U vindt hier onder meer de antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoeveel AOW en pensioen heb ik opgebouwd?
  • Wat is mijn te bereiken pensioen en wanneer krijg ik dit?
  • Wat krijgen mijn nabestaanden als ik overlijd?
  • Welke gebeurtenissen zijn van invloed op mijn pensioen?
  • Hoeveel AOW en pensioen ontvang ik al?

U kunt deze site bezoeken via de volgende link: https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/

Vragen? Neem contact met ons op
Pensioen is een ingewikkeld onderwerp. Heeft u vragen over uw pensioensituatie, aarzel dan niet en leg deze aan ons voor. Wij zullen ons best doen deze vragen zo goed mogelijk voor u te beantwoorden.

Hypotheekrenteaftrek gaat dalen

In de komende jaren gaat de hypotheekrenteaftrek dalen. In 2023 mag de hypotheekrente nog maar tegen 37,05% worden afgetrokken.

Hoofdregel
Binnen de inkomstenbelasting geldt de hoofdregel dat wanneer het inkomen van een belastingplichtige in de hoogste schijf inkomstenbelasting wordt belast, ook de aftrekbare kosten tegen dit tarief mogen worden afgetrokken. Een voorbeeld om dit duidelijk te maken.

Moet u over de laatste €10.000 van uw inkomen 51,95% inkomstenbelasting betalen en heeft u ook €10.000 aftrekbare kosten, bijvoorbeeld alimentatie, dan worden deze kosten volledig op de top van uw belastbaar inkomen in mindering gebracht. Over de €10.000 alimentatie die u betaalt, krijgt u dus een belastingvoordeel van 51,95%

Uitzondering
Op deze hoofdregel is een belangrijke uitzondering gemaakt. Deze uitzondering betreft de aftrekbare kosten van de eigen woning, zoals de hypotheekrente, erfpachtcanons en de bemiddelingskosten van de hypotheekadviseur. Deze kosten worden maximaal in aanmerking genomen tegen een tarief van nu, 2018, 49,5%.

In de komende jaren wordt dit tarief verder verlaagd volgens het onderstaande schema:

2018               49,5%
2019               49,0%
2020               46,0%
2021               43,0%
2022               40,0%
2023               37,05%

Met ingang van 2020 geldt er ook een correctie voor andere aftrekbare posten. Zo zal de aftrek van onderhoudsverplichtingen (alimentatie) in 2023 ook nog maar voor 37,5% worden toegestaan.

Oversluiten hypotheek kan interessant zijn
Wanneer de rente die u nu betaalt hoger is dan de rente die op dit moment in de markt voor vergelijkbare leningen wordt gerekend, kan het aantrekkelijk zijn om de bestaande lening over te sluiten.

Dat kan mogelijk bij dezelfde geldverstrekker en kan u zo de kosten van de notaris besparen. Afhankelijk van de rente die concurrerende banken bieden, kan het toch voordeliger zijn te kiezen voor een andere geldverstrekker.

Op het moment dat u voortijdig aflost, zult u waarschijnlijk te maken krijgen met een boeterente. Hoe hoog de boeterente is, hangt af van hoe lang de oorspronkelijke lening nog duurt en van het verschil tussen de oude en de nieuwe rente. Wel wordt rekening gehouden met uw recht om jaarlijks een bepaald maximum percentage van het geleende bedrag boetevrij af te lossen. Over dit deel hoeft u dus geen boete te betalen.

Doordat de renteaftrek in de komende jaren verder wordt beperkt, loont het eerder om uw bestaande hypotheek over te sluiten.

Wilt u een goed uitgewerkte financiële vergelijking of en zo ja, welk voordeel u behaalt met het oversluiten van uw bestaande hypotheek? Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u hierbij graag van dienst.