Private-lease en uw bonus-malus positie

Op dit moment is een sterke groei te zien waarbij ook particulieren een auto aanschaffen op basis van private-lease. Dat dit gevolgen kan hebben voor de eigen “bonus-malus” rechten is niet bij iedereen bekend.

Private- lease: gemakkelijk
Private-lease groeit momenteel sterk. De consument krijgt voor een vast bedrag per maand de beschikking over een nieuwe auto. Alle kosten verbonden aan het bezit van de auto zitten in een vast bedrag per maand. Dat zijn de kosten van bijvoorbeeld de wegenbelasting, verzekering, onderhoud en afschrijving van de auto. Alleen de kosten van benzine (en eventuele bekeuringen) moet de consument bovenop het leasebedrag betalen. De auto blijft eigendom van de leasemaatschappij. Na het einde van het leasecontract, meestal na 3, 4 of 5 jaar moet de auto ingeleverd worden. De waarde die de auto op dat moment heeft, komt dan toe aan de leasemaatschappij.

Uw bestaande bonus malus positie
Heeft u tot nu toe een auto in eigendom gehad, dan zult u een bonus-maluspositie hebben opgebouwd. Heeft u vele jaren schadevrij gereden dan heeft u recht op een (aanzienlijke) korting op de premie van uw autoverzekering. Dit recht op korting wordt door vrijwel alle verzekeraars centraal geregistreerd. Wisselt u op enig moment van autoverzekeraar dan weet de nieuwe verzekeraar op welke korting u recht heeft. Maar gaat u op enig moment een auto leasen dan kan deze registratie “verloren” gaan.

Beleid leasemaatschappijen verschilt
Sommige leasemaatschappijen zetten de verzekering van de auto op naam van degene die de auto least. Op dat moment is het mogelijk om uw bonus-malus rechten tijdens de leaseperiode ook verder op te bouwen. Dit kan voor u belangrijk zijn indien u op enig moment weer zelf een auto wilt kopen.

Bij veel leasemaatschappijen wordt de verzekering echter niet op naam van de bestuurder geregistreerd. In het ongunstigste geval kan dit tot gevolg hebben:

  • Dat de rechten op korting die u in het verleden heeft opgebouwd door schadevrij te rijden, komen te vervallen. Vaak is dit het geval na drie jaar. Omdat veel leasecontracten voor een langere periode dan drie jaar worden aangegaan, krijgen veel consumenten hiermee te maken.
  • Daarnaast loopt u het risico om tijdens de leaseperiode geen rechten op te bouwen ook al rijdt u gedurende de gehele periode “schadevrij”.

Beleid per leasemaatschappij en per verzekeraar verschilt
Het verschilt per (private-)leasemaatschappij en per autoverzekeraar hoe men omgaat met het toekennen en registreren van bonus-malus posities. Ook kan het per verzekeringsmaatschappij verschillen hoe zij consumenten “inschalen” die voorheen schadevrij hebben gereden met een private-lease-auto.

Overweegt u over te stappen naar een private-leaseauto? Vraag ons dan naar de gevolgen voor de door u opgebouwde bonus/malus rechten.

Er was toch ergens een levensverzekering…?

Op het moment dat bij overlijden niemand van de nabestaanden (meer) weet dat de overledene een levensverzekering had, wordt er geen aanspraak op gedaan en dan komt er ook geen uitkering. En dat was niet de bedoeling toen de verzekering werd afgesloten. In dit artikel gaan we in op het probleem van de “zoekgeraakte levensverzekering”.

Levensverzekeringen
Er zijn verschillende typen levensverzekeringen. Een eenvoudige maar heel belangrijke levensverzekering is de overlijdensrisicoverzekering. Bij deze verzekering maken de consument en de verzekeringsmaatschappij de afspraak dat indien een in de verzekering met naam genoemde persoon komt te overlijden voor een bepaalde datum in de toekomst de verzekeringsmaatschappij een (fors) bedrag zal uitkeren. Leeft de persoon op de betreffende datum nog dan volgt er geen uitkering en eindigt de verzekering. Deze verzekering is vooral bedoeld om bij calamiteiten nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Denk aan bijvoorbeeld het kunnen aflossen van de hypotheek of het zekerstellen van alimentatie ook wanneer degene die de alimentatie moet betalen onverwacht komt te overlijden. De premie voor een dergelijke verzekering is vaak heel laag.

Een andere vorm van levensverzekering is de gemengde levensverzekering. Het aardige van deze verzekering is dat deze altijd leidt tot een uitkering: Dat kan zijn net als in de overlijdensrisicoverzekering hiervoor. Dus wanneer iemand voor een bepaalde datum komt te overlijden. Maar anders dan bij de overlijdensrisicoverzekering komt er ook een uitkering wanneer de persoon op de einddatum van de verzekering nog in leven is. Deze verzekering is dus bedoeld om enerzijds de financiële gevolgen bij calamiteiten op te vangen en anderzijds om vermogen op te bouwen, bijvoorbeeld om in de toekomst de hypotheekschuld af te lossen. De premie voor deze verzekering is hoger dan die van een overlijdensrisicoverzekering omdat er feitelijk vermogen wordt opgebouwd.

Lange contractperiode: dan raakt er weleens iets kwijt
Een levensverzekering wordt vaak voor een lange periode aangegaan. 10, 20, 30 jaar zijn geen uitzondering. Direct nadat de verzekering tot stand is gekomen stuurt de verzekeringsmaatschappij de polis toe, met alle relevante gegevens.

Is de verzekering via ons kantoor afgesloten dan archiveren wij deze gegevens. Wij maken het regelmatig mee dat (ouders van) relaties in het verleden op een andere manier een levensverzekering hebben afgesloten. Zeker wanneer er sinds dat moment een lange tijd is verstreken kan er van alles zijn gebeurd. Om maar eens een paar zaken te noemen: de betreffende verzekeraar kan zijn overgenomen door een andere verzekeringsmaatschappij en niet meer onder de “oude naam” in Nederland actief zijn. Ook kan er sprake zijn van een scheiding waarbij een van de partners nog documenten heeft behouden van de ex-partner. Bij een grote opruimactie kunnen belangrijke documenten per ongeluk bij het oud papier terecht zijn gekomen, of het document is bij een verhuizing verloren gegaan. In tientallen jaren kan veel gebeuren.

Zoekteams
Verzekeringsmaatschappijen in Nederland hebben besloten om samen “zoekteams” in te stellen. Overlijden uw ouders en meent u te weten dat er door hen een levensverzekering was afgesloten maar kunt u deze niet in de nalatenschap vinden dan kunt u een beroep doen op zo’n zoekteam. Ook wanneer u zelf in het verleden een levensverzekering heeft afgesloten, maar hier niets meer van kunt vinden dan kunt u een beroep doen op zo’n zoekteam.

Heeft u de verzekering via ons afgesloten dan belt u natuurlijk eerst ons. Waarschijnlijk kunnen wij u direct helpen. Weet u bij welke verzekeringsmaatschappij de verzekering is afgesloten dan kunt u het beste met deze maatschappij rechtstreeks contact opnemen. Uiteraard helpen wij u daar graag bij.

Weet of vermoedt u dat er een levensverzekering is afgesloten maar weet u niet bij welke verzekeraar, dan kunnen de zoekteams goede diensten bewijzen.

U kunt via de website van het Verbond van Verzekeraars verzoeken een dergelijke zoekactie te starten. (https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/leven/onvindbare-begunstigden).

Daarvoor moet wel aan een aantal formaliteiten worden voldaan om zeker te weten dat u gerechtigd bent om deze informatie te ontvangen. Verzekeringsmaatschappijen willen voorkomen dat mensen via het zoekteam proberen uit te vinden “of de buurman” een levensverzekering heeft.

De zoekactie is veel handwerk en complex. Vandaar dat op dit moment er maximaal 100 zoekopdrachten per maand worden opgepakt.

Krijgt u te maken met een situatie waarin u denkt dat er door u of een van uw naasten in het verleden een levensverzekering is afgesloten en u hierover geen enkele informatie meer kunt vinden, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met het benaderen van het zoekteam.

 

De rente is laag. Wat kunt u daarvan merken?

Vanaf het jaar 1700 is de rente in Nederland nooit onder de 2,5% geweest. Op dit moment bieden banken over spaargeld 0,01%! Er mag dan ook terecht worden gezegd dat de rente “historisch laag” is.

Historisch lage rente
De lage rente is het gevolg van een combinatie van oorzaken. Een van de oorzaken is bijvoorbeeld dat de samenleving vergrijst. Een deel van deze ouderen heeft vermogen opgebouwd. Door een groter aanbod aan vermogen daalt de “prijs” om dit vermogen te mogen “gebruiken” in de vorm van leningen.

Een andere oorzaak is bijvoorbeeld dat de groei in productiviteit daalt. Bedrijven hebben al veel minder handen nodig in het productieproces dan pak weg 50 jaar geleden. Door te investeren in machines hebben ondernemers de productiviteit sterk zien groeien en hebben zij de kosten kunnen verlagen. Maar is er al op grote schaal geautomatiseerd. Nieuwe apparatuur zal vaak weer iets sneller produceren dan de oude, maar de verschillen tussen oud en nieuw worden kleiner. Daardoor is in heel Europa een druk op de omvang van investeringen. Minder vraag naar kapitaal leidt ook hier weer tot lagere rentes.

Zo zijn er nog vele andere oorzaken die de huidige lage rente verklaren. Wij geven deze voorbeelden om duidelijk te maken dat door het nemen van een politiek besluit de rente niet zomaar weer gaat stijgen. Alle deskundigen, inclusief De Nederlandsche Bank, adviseren dan ook om er rekening mee te houden dat de rente voor een lange periode laag zal blijven.

Wat kan die lage rente voor u betekenen?

  • Wilt u een woning kopen dan kunt u het geld hiervoor tegen een lage rente lenen. De vraag is dan wel of u gaat “gokken” dat de rente nog lager wordt en kiest om de hoogte van de rente die u moet betalen voor een korte periode af te spreken in de hoop dat na deze periode de rente verder is gedaald. Of dat u nu met de bank afspreekt dat u voor een lange periode van bijvoorbeeld 20 of 30 jaar deze lage rente betaalt. U “koopt” dan als het ware de zekerheid dat u gedurende de hele looptijd van de schuld een lage rente betaalt.
  • Heeft u spaargeld dan geldt het tegenovergestelde. U krijgt hierover vrijwel geen vergoeding. Houdt u rekening met de inflatie dan ziet u jaarlijks de koopkracht van uw spaargeld minder worden.
  • Een lage hypotheekrente maakt het voor meer mensen mogelijk om een woning te financieren. De vraag naar woningen neemt daardoor toe en daarmee stijgen de woningprijzen. Wilt u uw woning verkopen dan kan dit plezierig zijn. Maar bent u jong en overweegt u een woning kopen dan kan het, ondanks de lage rente, toch lastig worden om een woning te kunnen kopen.
  • Neemt u deel aan een pensioenregeling? Ook dan zal de lage rente u mogelijk raken. Voor uw pensioen betalen u en uw werkgever een premie. De pensioenfondsen beleggen deze premies. De uitkering die u na uw pensioendatum ontvangt, wordt gefinancierd uit de ingelegde premies en de behaalde beleggingsresultaten samen. U voelt hem waarschijnlijk al aan: zijn de beleggingsresultaten laag dan zal dit ook leiden tot lagere pensioenuitkeringen. Een lange periode van lage rente zet de beleggingsresultaten van pensioenfondsen onder druk en daarmee de hoogte van de pensioenuitkeringen.
  • De lage rente leidt bij veel mensen tot onrust. Men kan dan op zoek gaan naar mogelijkheden om een beter rendement te maken op het beschikbare vermogen. In de economie geldt echter een belangrijke wetmatigheid: een hogere vergoeding gaat altijd gepaard met een hoger risico. Toch zien we dagelijks dat mensen vooral kijken naar de hogere rente die men kan krijgen bijvoorbeeld door geld beschikbaar te stellen aan crowdfunding, digitale munten te kopen of te sparen bij Turkse banken. Alles kan en de rentes die worden geboden ogen mooi maar de risico’s zijn aanzienlijk.
  • De onrust over de lage rente leidt er ook toe dat mensen soms onverstandige beslissingen nemen met betrekking tot financiële producten die men in het verleden heeft afgesloten. Zo zijn er in het verleden hypotheken afgesloten waarbij er een vaste combinatie werd afgesproken tussen de rente die moest worden betaald over de lening en de rente die wordt ontvangen over het bedrag dat maandelijks wordt gespaard om de lening op het eind van de looptijd af te lossen. Mensen zien dan dat ze over een hypotheek bijvoorbeeld 8% rente betalen. In de huidige tijd is dat heel veel. Door de hypotheek over te sluiten kan de rente die betaald moet worden misschien wel dalen naar 2%. Wat men dan echter vergeet, is dat daarmee ook de garantie over de rente die men ontvangt over het spaardeel verdwijnt. Vaak is het bij dit soort “spaarhypotheken” juist voor de klant veel voordeliger om de hypotheek met de hoge rente in stand te laten. Maar of de bank u dat altijd spontaan zal vertellen….

 

Overleg met ons. Daar zijn we voor!
Maakt de lage rente u onrustig? Overweegt u in dit kader bepaalde veranderingen aan te brengen in de wijze waarop u vermogen opbouwt? Neem dan eerst contact op met ons. Wij gaan samen met u na wat uw situatie is en welke wensen u heeft. Wij zullen de verschillende mogelijkheden in kaart brengen en samen met u de voor- en nadelen van de verschillende opties doornemen.

Wij adviseren u zodat u uiteindelijk goed geïnformeerd een beslissing kunt nemen!

Rondvliegende takken en dakpannen

Als het stormt, kan er onbedoeld iets van de woning loskomen, een dakpan of een dikke tak van de boom die in de tuin staat. Daardoor kan er schade ontstaan. In dit artikel vertellen we hier graag iets meer over.

Schade bij derden
Artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een eigenaar van een woning aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade door een gebrek aan de woning, ook al heeft de eigenaar geen schuld en valt hem niets te verwijten. Deze vorm van aansprakelijkheid, waarbij er dus geen sprake hoeft te zijn van een verwijtbaar gedrag, noemt men ook wel “risicoaansprakelijkheid”. Maar de wet eist dus wél dat de schade is ontstaan als gevolg van een gebrek aan de woning.

Wat is een gebrek van de woning
Onder een gebrek aan de woning verstaat men een toestand van de woning waardoor deze niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en waardoor de woning gevaar voor personen of zaken oplevert. Indien bij een matige wind van bijvoorbeeld windkracht 3, dakpannen van een woning vallen en op een voor de woning geparkeerde auto terechtkomen, dan kan worden gesteld dat het pand een gebrek had: normaal gesproken moeten bij een matige wind de dakpannen namelijk gewoon blijven liggen. In dit geval zal de eigenaar van het pand de schade aan de auto moeten vergoeden.

Was het echter geen matige wind maar een hevige storm met valwinden dan is er sprake van een andere situatie. Tegen dergelijk natuurgeweld is geen dakpannendak opgewassen en daarom kan niet gesteld worden dat er sprake is van een “gebrek”. Jammer voor de eigenaar van de auto. Maar de eigenaar van het pand is in die laatste situatie niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van vallende dakpannen.

Hoe zit het met de bomen in de tuin?
Rechters hebben al eerder uitgemaakt dat voor de eigenaar/bezitter van een boom geen risicoaansprakelijkheid bestaat, omdat een boom niet onder de in artikel 6:174 lid 3 BW gegeven definitie van het begrip opstal valt.

Valt bijvoorbeeld een boom die in uw tuin staat op de woning van de buurman dan zult u aansprakelijk zijn voor deze schade indien gesteld kan worden dat u “verwijtbaar” heeft gehandeld. Wanneer is dat bij een boom het geval? In zijn algemeenheid is dit het geval wanneer de eigenaar te kort is geschoten in zijn zorgplicht, bijvoorbeeld door de boom nooit te laten onderhouden en controleren.

Wanneer de boom op een plaats staat waarbij is te voorzien dat bij omvallen of afbreken van een tak een aanzienlijke schade kan ontstaan, dan is er sprake van verhoogde zorgplicht. Een dergelijke boom zal minstens jaarlijks moeten worden gecontroleerd en behoeft misschien extra onderhoud. En dan is er nog de onderzoeksplicht. Wanneer uitwendige gebreken worden geconstateerd of wanneer er andere aanwijzingen bestaan voor een gebrek, dan dient een nader onderzoek plaats te vinden.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, AVP
Of u nu door onoplettendheid iemand in de supermarkt omverloopt die ongelukkig ten val komt en daarbij letsel oploopt of een dikke tak van de boom in uw tuin op de auto van uw buurman valt: u loopt het risico voor deze schade aansprakelijk te worden gesteld.

Heeft u een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, AVP, dan zal de verzekeraar, wanneer de betreffende schadeoorzaak onder de dekking valt, deze aansprakelijkheidsstelling in behandeling nemen.

Is de verzekeraar van oordeel dat u niet aansprakelijk bent (denk aan de vallende dakpan bij hevige storm), dan zal de verzekeraar dit standpunt aan de benadeelde derde communiceren. Gaat deze derde vervolgens naar de rechter dan zal uw verzekeraar verweer voeren en de kosten hiervan voor zijn rekening nemen. Ook wanneer u deze procedure zou verliezen en de rechter u dus toch veroordeelt tot het vergoeden van de schade dan komen de kosten van dit verweer voor rekening van de AVP-verzekeraar. Ook de schadevergoeding waartoe u veroordeeld wordt, wordt dan vergoed. Alles onder de voorwaarde dat de oorzaak van de schade is benoemd in de voorwaarden van de betreffende verzekering.

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren is daarmee een belangrijke verzekering. Ook bij deze verzekering helpen wij u daarom graag om die verzekeringsmaatschappij en verzekeringsvoorwaarden te selecteren die goed passen bij uw persoonlijke situatie.