Meer oversluitingen in 2019

De lage hypotheekrente is de aanleiding voor steeds meer mensen om de hypotheek over te sluiten.

Wij zien hiervoor 3 aanleidingen. In de eerste plaats staan de lage lasten voorop. Ook wil men meer zekerheid. Bij de oversluitingen kiezen de klanten steeds meer voor een lange rentevast periode: dit geeft stabiele lasten voor de lange termijn.

De laatste maanden zien we vaker verbouwingsplannen langskomen. Als u zonnepanelen, een andere keuken of een uitbouw van de woning wilt, dan is dit optimaal te combineren met een oversluiting van de huidige hypotheek.

Lagere maandlasten inclusief de gewenste verbouwing. Graag rekenen we het voor u uit.

Hierbij treft u de laagste rentes aan van 30 geldverstrekkers waarvoor u bij Armada hypotheken kunt afsluiten.

Rentetarieven met NHG annuïteitenhypotheek

5 jaar 1,20% Lloydsbank
10 jaar 1,53% Florius
15 jaar 1,97% Florius
20 jaar 2,20% Florius
30 jaar 2,46% NIBC

Behalve de rente zijn er nog veel meer factoren die de ideale hypotheek bepalen. De verhuisregeling, de geldigheid van de offerte, de mogelijkheid van eerder aflossen of van een extra hypotheek in verband met verbouwingen bijvoorbeeld.

Belt u ons voor een afspraak 079-3315001, dan bepalen we samen met u welke hypotheek voor u het meest geschikt is.

Mogen wij u uitdagen?

De ANWB heeft op internet een quiz geplaatst. Hierbij ziet u 20 foto’s van alledaagse verkeerssituaties. Inmiddels hebben meer dan 90.000 mensen deze quiz gedaan. Het resultaat is dramatisch. 81.000 deelnemers maakten 4 fouten of meer en zakten voor deze test. Het blijkt dat men amper bekend is met nieuwe verkeersregels.

De vragen

  • Hoe hard mag je als automobilist rijden op woonerven?
  • Mag je de mobiel tijdens het staan in de file in de hand houden?
  • Moet je losse fietslampjes aan je fiets bevestigen, of mag je die ook vastmaken aan je tas?
  • Mag je op een vierbaans autosnelweg een linksrijdende auto rechts inhalen?

U denkt nu vast: “dat zijn simpele vragen”!

Wij dagen u uit om de verkeersquiz toch eens te doen. Net als wij leert u hier waarschijnlijk toch weer iets van. Ook leuk om eens met uw huisgenoten te doen. Wie is nu echt de betere automobilist! U vindt de verkeersquiz via de volgende link: https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/verkeersquiz

Extra waakzaamheid vereist bij kopen appartement

Indien u een appartement gaat kopen is het verstandig goed te onderzoeken of de Vereniging van Eigenaren, VvE voldoende reserves heeft opgebouwd voor noodzakelijk groot onderhoud. In dit artikel leggen wij uit waarom.

Appartementen zijn er in veel soorten
In een gebouw kunnen meerdere, aparte woonruimtes aanwezig zijn. Denk aan een flat waarin zich bijvoorbeeld meer dan 100 woningen bevinden. Ook kunt u denken aan een winkelstraat waarboven een winkel een woning is gesitueerd.

In het spraakgebruik verstaan we onder een appartement een afzonderlijke woning in een groter gebouw. Let wel: indien u een appartement koopt, koopt u het recht om een gedeelte van het betreffende gebouw exclusief te mogen gebruiken.

Gemeenschappelijke voorzieningen
Bij een gebouw dat bestaat uit meerdere appartementen zijn er dus meerdere eigenaren. Elke eigenaar heeft het exclusieve recht op het gebruik van een specifiek deel van het gebouw (de woning of bijvoorbeeld de winkel). Daarnaast zijn alle eigenaren ook samen eigenaar van de gemeenschappelijke ruimtes. Dat is bijvoorbeeld de fundering waar het gebouw op staat. Of het dak van de woning. Dat dak is dus niet het exclusieve eigendom van de “bovenste” bewoner. Maar ook de centrale verwarming en centrale toegangsdeur zijn eigendom van alle bewoners.

Iedereen moet meebetalen aan gemeenschappelijke voorzieningen
Alle bewoners en gebruikers van het pand zijn samen financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke voorzieningen. Moet bijvoorbeeld het dak worden gerepareerd dan moeten alle bewoners van het pand daaraan meebetalen.

Het is wettelijk verplicht dat ten behoeve van elk gebouw waarin appartementen aanwezig zijn, een Vereniging van Eigenaren, VvE bestaat. Elke eigenaar van een appartement is dan verplicht lid van deze VvE.

De Vereniging van Eigenaren is onder meer verplicht om een reservefonds op te bouwen voor toekomstig onderhoud van de gemeenschappelijke voorzieningen. Bij wet is bepaald dat de omvang van de reservering minimaal 0,5 % moet zijn van de herbouwwaarde van het gebouw of is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. Hiervan mag onder meer worden afgeweken indien 80 % van de eigenaren hiermee akkoord gaat. De consequentie is dan wel dat deze eigenaren bij groot onderhoud hun bijdrage direct beschikbaar moeten hebben. Dat gaat dan vaak om vele duizenden euro’s in één keer.

Veel VvE’s hebben onvoldoende reserve
Bij heel veel Verenigingen van Eigenaren is nog steeds sprake van geen of een veel te lage reservering voor groot onderhoud. Dit kan komen doordat bewoners die van plan zijn om binnen een paar jaar te verhuizen op de ledenvergadering tegen instelling van een onderhoudsfonds stemmen of een lager bedrag willen reserveren dan noodzakelijk is.

Probleem is echter dat indien er groot onderhoud moet plaatsvinden de kosten hiervan worden omgeslagen over alle eigenaren. Of de kosten komen uit het fonds óf de bewoners moeten op dat moment allemaal extra betalen.

Bij aanvragen kijken banken naar onderhoudsfonds
Indien u een appartement gaat kopen dan zult u hiervoor waarschijnlijk een geldlening (hypotheek) moeten afsluiten. Bij de beoordeling of u deze hypothecaire geldlening kunt afsluiten, gaan banken steeds kritischer kijken of er wel een actieve Vereniging van Eigenaren is en of er door deze vereniging voldoende geld is gereserveerd voor groot onderhoud. Is dit niet het geval dan komt het steeds vaker voor dat de bank de aanvraag voor een hypotheek afwijst.

Indien u het appartement heeft gekocht zonder financieringsvoorbehoud dan kan er in de situatie dat er onvoldoende geld is gereserveerd voor groot onderhoud voor u een groot probleem ontstaan. U bent verplicht de prijs van de woning te betalen en doet u dit niet dan moet u vaak een forse boete betalen (bijvoorbeeld 10 % van de koopsom) maar u kunt deze koopsom niet betalen omdat de bank niet bereid is om u een hypotheek te verstrekken.

Ons advies is dan ook om bij de aankoop van een appartement goed onderzoek (te laten) doen naar de activiteiten van de VvE en te onderzoeken of er daadwerkelijk voldoende reserves zijn opgebouwd voor groot onderhoud voordat u een beslissing neemt om een appartement te kopen.

Het herstellen van uw auto wordt steeds duurder

De man in een met olievlekken besmeurde overall die met een hamer de deuken uit de auto’s uit de buurt werkte: hij is er nog, maar het moment waarop ook dit beroep verdwijnt is dichtbij. Steeds meer oppervlaktes van auto’s bestaan uit kunststof. Daar valt weinig aan uit te deuken. Het vak van autoschadehersteller verandert vooral door de explosieve groei van elektronica waarmee auto’s, ook die in de lagere prijsklassen, tegenwoordig uitgerust worden.

Makkelijker en veiliger
Veel nieuwe auto’s hebben afstandscensoren en een achteruitrijcamera. Elektronica die de afstand tot uw voorganger meet, waarschuwt wanneer de afstand te kort wordt om veilig te kunnen remmen. Deze en vele andere voorzieningen maken de auto veiliger en comfortabeler.

Kosten reparaties stijgen explosief
Raakt de auto beschadigd dan leidt dit vaak ook tot schade aan de aanwezige elektronica. Veel van deze elektronische componenten kunnen niet meer gerepareerd worden. Bij schade wordt de component compleet vervangen. Een kapotte voorlamp bijvoorbeeld. Een paar jaar geleden kostte een nieuwe lamp, reflector en glas van een bepaalde auto circa €250,-. Tegenwoordig moet bij schade van het nieuwe model van hetzelfde merk, de totale lamp worden vervangen en opnieuw worden ingeregeld. De kosten hiervan bedragen dan meer dan €3.500,-. Eenzelfde soort schade betekent dus een 14 maal hogere kostenpost!

Systemen moeten op elkaar worden afgestemd
Een elektronisch component moet vaak nauwgezet worden afgestemd op andere onderdelen in de auto. Dit vereist dat de hersteller alle technische specificaties van alle componenten heeft en ook beschikt over apparatuur en software om deze gegevens te meten. De “ouderwetse” garage op de hoek kan dit vaak niet meer. Een trend in de autoschadeherstelbedrijven is dan ook dat bedrijven zich specialiseren in het herstellen van een of enkele type auto’s.

Hogere reparatiekosten leiden tot hogere premies
De kosten van reparatie stijgen op dit moment sterk. Dit leidt ook tot hogere premies voor autoverzekeringen. Bij vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen zien wij dat de premies stijgen. Uiteraard volgen wij de markt scherp en wij kijken niet alleen naar de premies maar ook naar de voorwaarden. Een verzekeringsmaatschappij kan de stijging van de premie klein houden door in de voorwaarden meer beperkingen op te nemen. Wij vergelijken daarom altijd premies én voorwaarden.

Minder snel uit de allrisk
Wanneer in het verleden werd aangeven dat een auto na een ongeval total loss was, dan kreeg je op de foto’s in het schadedossier een zwaar beschadigde auto te zien. Tegenwoordig krijgen wij schadedossiers met foto’s van auto’s waar de schade ogenschijnlijk wel meevalt. Toch kan zo’n auto total loss zijn door de schade aan de dure elektronica. Wij geven dan ook in overweging om bij ons advies in te winnen wanneer u uw allrisk autoverzekering wilt omzetten naar een beperkt casco of alleen een WA-verzekering.

Schade? Vraag ons advies
Heeft u schade aan uw auto? Informeer ons dan direct. Wij zoeken voor u uit of deze schade met succes geclaimd kan worden bij uw autoverzekeraar. Vaak hebben verzekeringsmaatschappijen overeenkomsten met gespecialiseerde schadeherstelbedrijven. Schakelt u zo’n bedrijf in dan wordt uw beschadigde auto bij u opgehaald en na reparatie weer teruggebracht. Ook is de korting op het eigen risico lager.

Bent u niet zelf maar is een derde aansprakelijk voor de schade aan uw auto dan informeren wij u graag over de mogelijkheden om uw schade op de derde te verhalen. Uiteraard wensen wij u nog vele “schadevrije” kilometers. Maar sprong dat paaltje ineens toch voor uw auto toen u inparkeerde, aarzel dan niet en neem contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag!