Wie maakte welke verkeersfout?

Meestal is het bij schade in het verkeer duidelijk wie aansprakelijk is. Maar soms ook niet. Wij laten u een voorbeeld uit de praktijk zien.

De invoegstrook van een snelweg
Probeert u zich even het volgende voor te stellen. Een snelweg waarop een vrachtauto rijdt. Op de invoegstrook rijdt een personenauto. Tot zover zijn de feiten helder. Maar nu gaan de lezingen uit elkaar lopen.

De bestuurder van de vrachtauto stelt dat de personenauto zich onverantwoordelijk voor de aankomende vrachtauto wurmde en hij niet meer op tijd kon remmen. De bestuurder van de personenauto heeft een heel andere lezing. Diens lezing is dat hij al zeker 10 meter op de snelweg reed en de vrachtauto hem toen van achteren raakte. De lezingen lopen fors uiteen. Maar vaststaat dat de achterbumper van de personenauto vervangen moet worden.

De verkeersregels
In artikel 54 reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 is (samengevat) het volgende bepaald: Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, zoals van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden, moeten het overige verkeer voor laten gaan. “Zie je wel”, zegt de chauffeur van de vrachtauto.

“Nee hoor, zegt de bestuurder van de personenauto: ik had de bijzondere manoeuvre al voltooid en reed al op de snelweg. De regeling van artikel 54 van het RVV is niet van toepassing”.

Wat is het belang?
De vrachtauto had in deze casus geen schade. De eigenaar van de personenauto had een allriskverzekering. Wat is dan nog de zin van een discussie over wie “schuldig” is, zult u zich misschien afvragen? De kosten van het herstel van de achterbumper waren hoog. Inderdaad worden deze kosten vergoed door de allriskverzekering van de automobilist. Maar…. indien vastgesteld wordt dat de automobilist inderdaad tijdens de manoeuvre nog bezig was met invoegen dan heeft automobilist dus de fout gemaakt en dat bekent dat de verzekeraar een eigen risico in rekening zal brengen en dat de automobilist terugvalt in zijn korting voor schadevrij rijden. Dus de automobilist heeft echt wel een financieel belang om zijn gelijk te halen.

Wij helpen u
Dagelijks hebben wij op ons kantoor te maken met verkeersschades. Regelmatig zijn er tussen betrokkenen verschillende lezingen. Wij helpen onze relaties om hun visie op hetgeen gebeurd is zo goed mogelijk op papier te krijgen. Bijvoorbeeld door te wijzen op het belang van mogelijke getuigen. Maar ook door ervoor te zorgen dat in de schadeaangifte de juiste en relevante feiten worden vermeld. Is er sprake van een allriskverzekering en zijn wij het niet eens met het standpunt dat de eigen verzekeraar of de verzekeraar van de tegenpartij inneemt, dan gaan wij namens onze relatie de discussie met die partij aan. Dat heeft vaak succes, maar natuurlijk niet altijd.

Hoe de casus in dit artikel afliep? Helaas er waren geen getuigen en de aanrijding had wel héél dicht bij de invoegstrook plaatsgevonden. Wat uiteindelijk de doorslag gaf was dat de schade aan de achterbumper duidelijk was ontstaan aan de linkerkant van de bumper. Voor de commissie die uiteindelijk over deze kwestie moest beslissen was dit, omdat de eigenaar van de personenauto op geen enkele wijze zijn lezing kon onderbouwen, doorslaggevend om aan te nemen dat de chauffeur van de vrachtauto de juiste versie van het gebeuren had gegeven en dus werd de automobilist schuldig geacht aan het niet nakomen van artikel 54 RVV.

U ziet het: zelfs een ogenschijnlijk eenvoudige schade kan stevige discussies opleveren.
Een geruststelling: wij staan in dit soort discussies u zo goed mogelijk bij!

AOW stijgt: neem uw financiële afspraken door

De meeste van ons gingen in het verleden uit van een pensioenleeftijd van 65 jaar. En ook onze financieel adviseurs. Ons advies: neem alle financiële afspraken uit het verleden nog eens kritisch door. In dit artikel geven wij een schrijnend voorbeeld van de misverstanden die kunnen ontstaan wanneer deze controle niet tijdig plaatsvindt.

De AOW-datum op dit moment
U krijgt een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet, AOW, vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt. Waar vele jaren deze leeftijd 65 jaar was, kennen we nu een ingangsleeftijd die verband houdt met de algemene levensverwachting. Simpel gezegd: worden we met zijn allen ouder dan zal de AOW op een steeds latere leeftijd ingaan.

Op dit moment is er zekerheid over de AOW-datum tot en met 2024. Deze data zijn de volgende:

  • in 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden
  • in 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 7 maanden
  • in 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 10 maanden
  • in 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

Het Kabinet en de sociale partners hebben het Pensioenakkoord gesloten. Hierin zijn voorstellen opgenomen om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. De wet die de AOW-leeftijd vanaf 2025 regelt, moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen.

Benieuwd naar uw AOW leeftijd?
Bent u geboren na 31 december 1957? Dan is uw AOW-leeftijd nog niet bekend, omdat deze afhangt van de levensverwachting. Als u uw geboortedatum invult, ziet u wat uw geschatte AOW-leeftijd volgens eerdergenoemd Pensioenakkoord is.

Vul uw geboortedatum hier in: ‘Wat is mijn AOW leeftijd?’

Uw bestaande afspraken controleren
Misschien heeft u in het verleden allerlei afspraken gemaakt vanuit de gedachte dat u op 65-jarige leeftijd een AOW-uitkering zou ontvangen. Indien nu blijkt dat deze ingangsdatum later is, dan is belangrijk te weten welke gevolgen dit voor u heeft.

Wij geven u een voorbeeld dat recent speelde in een juridische procedure. Een consument heeft in 2005 een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. In de verzekeringsvoorwaarden staat dat, indien de consument arbeidsongeschikt wordt en de verzekering tot uitkering overgaat, deze uitkering eindigt op 65-jarige leeftijd. De gedachte hierbij was natuurlijk dat vanaf dat moment de consument een AOW-uitkering ontvangt en daarmee niet langer afhankelijk is van de uitkering op grond van zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De man in kwestie raakt in 2007 arbeidsongeschikt. Op grond van de door hem afgesloten verzekering ontvangt hij jaarlijks 20.000 euro waarmee hij zijn terugval van inkomen uit arbeid kan opvangen. In 2013 wordt bekend dat de AOW-uitkering niet op 65 jaar ingaat maar bij deze verzekerde op het moment dat de man 66 jaar en negen maanden oud is.

Op het moment dat de consument dit hoorde was hij dus arbeidsongeschikt. Daarmee was het voor hem niet meer mogelijk om door betaling van een extra premie het recht op een uitkering te verlengen! En de verzekeraar stopte de arbeidsongeschiktheidsverzekering

“zoals was afgesproken” op het moment dat de man 65 jaar werd! De overheid kent voor sommige situaties een overbruggingsuitkering. Of iemand hiervoor in aanmerking komt hangt onder meer af van het eigen vermogen, het inkomen van de partner, het aantal jaren dat AOW is opgebouwd en diverse andere zaken. Komt u voor deze overbruggingsuitkering niet in aanmerking en is de bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekering niet aangepast, dan kunt u dus opeens te maken krijgen met een fors gat in inkomen voor een groot aantal maanden!

Het is een voorbeeld dat laat zien dat de verhoging van de leeftijd waarop de AOW-uitkering voor het eerst wordt ontvangen, tal van onverwachte gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld bestaande verzekeringen of uw hypotheek.

Zullen we daar samen eens over praten?
Het is ons vak om samen met onze relaties na te denken over een veilige en stabiele financiële toekomst waarbij wij onzekerheden zo veel mogelijk tijdig proberen weg te nemen. Het verhogen van de leeftijd waarop de AOW ingaat, is zo’n gebeurtenis waarbij het goed is om stil te staan waar dit effect kan hebben. Wij helpen u daarmee graag. Neemt u contact met ons op? Dan maken wij tijd voor u om samen met u de gevolgen voor u en uw gezin op een rij te zetten.

Geef uw hypotheek regelmatig aandacht

Er is een grote kans dat sinds het moment waarop u in het verleden uw hypotheek afsloot, de fiscale regels zijn veranderd. Zo’n verandering is bijvoorbeeld de fiscale aftrek van de hypotheekrente.

Sinds 2014 wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrente geleidelijk verlaagd met 0,5% per jaar. In 2018 heeft het kabinet besloten dat de afbouw van de hypotheekrente vanaf 2020 wordt versneld met 3% per jaar in plaats van 0,5% per jaar. Dit betekent dat in 2023 de hypotheekrente aftrekbaar is tegen maximaal 37,10%.

Mogelijk heeft u met deze lagere aftrek geen rekening gehouden toen u in het verleden uw hypotheek afsloot. Eenvoudigweg omdat de maatregelen op dat moment nog niet bekend waren. Toch betekent deze wijziging wel iets voor uw besteedbaar inkomen. Het is dan ook verstandig om tijdig inzicht te krijgen wat deze gevolgen voor uw situatie zijn en welke aanpassingen aangebracht kunnen worden om het nadelige effect te verminderen.

Verhuizen of verbouwen?
In veel gebieden in Nederland is het aanbod van te koop staande woningen beperkt en zijn de prijzen relatief hoog. Wij voeren op dit moment steeds vaker gesprekken met relaties die van plan waren te gaan verhuizen, maar bij gebrek aan goede alternatieven besluiten hun bestaande woning te gaan verbouwen. In de praktijk zien we dat veel relaties achteraf heel tevreden zijn over deze keuze en dat zij financieel voordeliger uit zijn dan wanneer zij een andere woning hadden gekocht. Uiteraard kost een dergelijke verbouwing ook geld. Maar net als de aankoop van een andere woning kan ook een verbouwing goed gefinancierd worden.

Welke premie betaalt u voor uw ORV?
Veel gezinnen hebben in het verleden een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Bijvoorbeeld in het kader van een hypothecair krediet. De gedachte bij het afsluiten van een dergelijke verzekering is, dat indien een van de kostwinners komt te overlijden er een (forse) uitkering uit de verzekering volgt, waarmee de hypotheek (grotendeels) kan worden afgelost en de achterblijvende partner en eventuele kinderen in de woning kunnen blijven wonen ook al is het gezinsinkomen veel lager.

De kosten van premies voor overlijdensrisicoverzekeringen die nieuw worden afgesloten, zijn stukken lager dan in het verleden. Wilt u hiervan profiteren dan kan dat alleen wanneer de bestaande verzekering wordt beëindigd en een nieuwe verzekering wordt afgesloten. Maar dat laatste kan alleen wanneer de gezondheid van de te verzekeren personen niet belangrijk is verslechterd. Het kan financieel interessant zijn om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Een dringend advies: zeg nooit een overlijdensrisicoverzekering op voordat u definitief geaccepteerd bent voor een nieuwe verzekering.

Betaalt u wel de juiste risico-opslag?
Over uw hypotheek betaalt u een rente. Dit rentepercentage is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Een van deze onderdelen heet “risico-opslag”. Kort gezegd komt het erop neer dat hoe dichter de actuele waarde van de woning ligt bij de hoogte van de totale schuld, hoe hoger de opslag is die de bank op de rente zet die aan u in rekening wordt gebracht. Maar andersom geldt dus ook. Is het restant van uw hypotheekschuld bijvoorbeeld nog maar 50% van de actuele waarde van de woning, dan heeft u vaak recht op een korting. Door maandelijkse aflossingen en door de stijgende waarde van woningen doet deze laatste situatie zich bij steeds meer mensen voor. Er is echter één nadeel: veel banken hebben in hun voorwaarden opgenomen dat u zelf om deze korting moet vragen! Banken voeren deze korting dus niet automatisch door. Uiteraard kijken wij tijdens een onderhoudsbeurt van uw hypotheek of u inmiddels voor een dergelijke korting in aanmerking komt. Ter illustratie: wij hebben meegemaakt dat een relatie door een klein bedrag extra af te lossen opeens onder een grens zakte van risico-opslagen en in aanmerking kwam voor deze korting.

Maakt u een afspraak?
Wij hebben u een aantal voorbeelden gegeven van onderwerpen waarop wij letten indien wij uw bestaande hypotheek controleren op eventueel veranderende omstandigheden. Onze ervaring is dat in meer dan de helft van de transacties die wij controleren, wij voorstellen kunnen doen die relevante verbeteringen of besparingen opleveren. Daarom nodigen wij u uit: maak een afspraak voor een “onderhoudsbeurt” voor uw hypotheek!

Verzekeringsmaatschappijen streng bij onjuiste informatie bij schade

In dit artikel gaan wij erop in hoe verzekeringsmaatschappijen kunnen reageren als zij merken dat ze bij een schademelding onjuiste informatie hebben ontvangen.

Snel en correct schade afwikkelen
De meeste verzekeringsmaatschappijen doen echt hun best om na ontvangst van een schademelding deze snel en correct af te wikkelen. Soms duurt het langer dan de klant misschien wil. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het feit dat de omvang van de schade nog niet definitief kan worden vastgesteld.

Ook zal onderzocht moeten worden of de consument de schade terecht claimt. Dit is nodig om de premies betaalbaar te houden. Helaas zijn er altijd verzekerden die het niet zo nauw nemen met de waarheid.

Sancties zijn fors
Als een consument opzettelijk de verzekeringsmaatschappij probeert te misleiden om daarmee onterecht een schade-uitkering te krijgen, dan zijn de sancties fors. De vier belangrijkste sancties zijn de volgende:

Staat de misleiding vast dan hoeft de verzekeringsmaatschappij de gehele schade niet te vergoeden. Stel dat er een inbraak heeft plaatsgevonden waarbij een duur horloge is gestolen. Bij de schademelding meldt de bewoner dat niet alleen het horloge maar ook een set dure oorbellen is gestolen, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. Wanneer de verzekeraar dat ontdekt, dan hoeft de verzekeraar helemaal geen schade te vergoeden. Dus ook niet de kosten van het horloge dat wel is gestolen!

Een tweede sanctie is dat de verzekeraar kosten kan maken om vast te stellen dat er ten onrechte schade is gemeld. Wordt vastgesteld dat er inderdaad opzettelijk een onjuiste schademelding is gedaan dan kan de verzekeraar de kosten van dit onderzoek op de consument verhalen.

Een derde sanctie is dat de verzekeraar de persoonsgegevens van de consument die de verkeerde schademelding heeft gedaan, mag registreren in het door veel financiële instellingen geraadpleegd register. Zo’n registratie kan lange tijd, bijvoorbeeld acht jaar, blijven staan. De consument die geregistreerd staat, zal gedurende deze periode merken dat het niet makkelijk is om een nieuwe verzekering of hypotheek af te sluiten.

Een vierde en laatste hier te behandelen sanctie is dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering direct kan beëindigen. In de praktijk is het dan lastig om een nieuwe verzekering af te sluiten. Lukt dit wel dan zal hiervoor vaak een hogere premie moeten worden betaald en zullen er speciale voorwaarden gelden.

Twijfel? Niet zomaar iets antwoorden.
Het komt vaak voor dat de informatie die wordt verstrekt na een schade niet helemaal direct klopt. Soms vergissen mensen zich gewoon, of zijn ze nog door de schade geëmotioneerd waardoor fouten worden gemaakt. Ook kan het zijn dat vragen die de verzekeraar stelt niet goed worden begrepen en daardoor ook niet correct worden beantwoord. Dat kan onbedoeld heel vervelende situaties opleveren.

Ons kantoor behartigt uw belangen. Niet alleen bij het kiezen van een goede verzekering die aansluit op uw specifieke situatie. Ook geven wij actieve ondersteuning indien u te maken krijgt met een schade. Wij helpen u om op correcte wijze de schade te melden. Zien wij dat u bepaalde kosten vergeet waarop u wel recht heeft dan maken wij u hierop attent. Wij helpen u ook om de vragen die de verzekeraar stelt op de juiste wijze te beantwoorden. Is u ooit iets niet helemaal duidelijk of twijfelt u? Aarzel dan niet en bespreek dit met ons! Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat alle schades snel en correct worden afgewikkeld.