Weet hoe de financiële situatie van het gezin is bij overlijden partner

Binnen veel gezinnen bestaat vaak geen goed beeld hoe de financiële gezinssituatie is, indien een van de partners onverwacht komt te overlijden. Een ongewenste toestand die veel leed kan veroorzaken. Wij bieden graag onze hulp aan om u dit inzicht wél te geven.

Nabestaandenpensioen
Voor de meeste werknemers die via hun werkgever deelnemen aan een pensioenregeling geldt dat de partner recht heeft op een nabestaandenpensioen. Komt een van de partners te overlijden dan komt er een uitkering voor de langstlevende partner ter beschikking. Maar voorwaarde is dan wel dat deze partner voor het overlijden bij de pensioenuitvoerder is aangemeld. Uit onderzoek blijkt dat circa 33% van de “samenwoners” deze aanmelding niet hebben gedaan.

In praktijk forse daling
Veel jonge gezinnen staan onvoldoende stil bij wat de financiële gevolgen zijn wanneer een van de partners onverwacht komt te overlijden. Ergens diep in het collectieve geheugen van Nederland blijft leven dat bij het overlijden van de ene partner, de andere partner automatisch 70% van het laatstverdiende salaris van de overledenen ontvangt. Dit is vrijwel nooit het geval. Wat wel de werkelijkheid is dat het overlijden van een van de partners vaak tot een forse inkomstendaling bij het achterblijvende gezin leidt.

Hypotheeklasten hakken er fors in
Een van de lasten die vaak aanzienlijk zijn, betreffen de hypotheeklasten. De hypotheek is dikwijls afgesloten op het inkomen van twee partners. Valt een van de partners weg en wordt dit weggevallen inkomen niet voldoende gecompenseerd door een nabestaandenpensioen of een overlijdensrisicoverzekering dan is het vaak problematisch om de hypotheeklasten te blijven betalen.

Zeer lage premie voor overlijdensrisicoverzekering
Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een kapitaal uitkeert indien de verzekerde persoon binnen een bepaalde tijd overlijdt. De hoogte van de premie hangt af van het gemiddelde risico dat de betreffende persoon loopt om binnen die periode te overlijden. De premie voor iemand van 35 jaar is daarom (veel) lager dan voor iemand van 60 jaar.

De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen zijn zeker voor jonge gezinnen heel laag. Voor bijvoorbeeld €10,00 per maand kan vaak al een verzekering worden afgesloten die recht geeft op een aanzienlijk kapitaal bij overlijden van de verzekerde persoon. Het voordeel van deze verzekering is ook dat u bij de meeste verzekeringsmaatschappijen de verzekering kunt beëindigend op het moment dat u dat wilt. U zit dus niet vele jaren vast aan een dergelijke verzekering.

Heeft u een goed beeld van uw situatie?
Heeft u een goed beeld van hoe de financiële situatie van uw gezin is wanneer een van de partners zou komen te overlijden? Als dat niet zo is, dan willen wij u graag helpen om dit inzicht snel te krijgen. Neem contact met ons op. Door aan u een aantal gerichte vragen te stellen kunnen wij u snel meer inzicht geven.

Vragen van consumenten naar aanleiding van het coronavirus

Het coronavirus houdt iedereen op dit moment sterk bezig. Dat geldt ook voor de vraag hoe het zit met dekking van de verzekeringen die de consumenten hebben afgesloten. Enkele vragen en antwoorden.

 • Als ik besmet ben met het coronavirus, mag ik dan wel autorijden?
  Zolang je een geldig rijbewijs hebt en fysiek in staat bent om een auto te besturen mag je een auto besturen. Als het rijbewijs (tijdelijk) door justitie/politie in beslag wordt genomen dan mag je geen auto meer rijden.
 • Als ik voor mijn buren boodschappen ga doen met mijn auto, ben ik dan wel verzekerd?
  Ja, er is dekking zolang er sprake is van boodschappen doen in de particuliere sfeer, dus voor bekenden /buren/familie, etc.
 • Ben ik aansprakelijk als ik iemand anders besmet met het corona-virus?
  Alleen als je bekend was met jouw eigen besmetting en onzorgvuldig omgegaan bent met de wetenschap dat je andere mensen zou kunnen besmetten. 
 • Ik bezorg met mijn privéauto de goederen die klanten nu telefonisch of per email bij mijn winkel bestellen. Is er dekking op mijn autoverzekering?
  Formeel is er geen dekking omdat zakelijk gebruik van de auto niet verzekerd is, maar omdat dit een tijdelijke en een zeer bijzondere, uitzonderlijke situatie is, gaan verzekeraars daar hopelijk soepel mee om. Zeker is dat echter niet.

Laptop, tablet en mobiel vaker uitgesloten op inboedelverzekering

Een Inboedelverzekering dekt schade aan spullen in uw huis door bijvoorbeeld diefstal, lekkage of brand.

Schade aan uw inboedel
Wanneer is gekozen voor een basisverzekering zonder extra’s dan wordt alleen de schade vergoed die in de woning plaatsvindt. Daarnaast kennen veel van deze verzekeringen voor bepaalde soorten schades uitsluitingen voor ‘schuldschades’, schades die zijn ontstaan doordat de consument onvoorzichtig heeft gehandeld.

Topper: kapotte mobiele telefoons
Kapotte mobiele telefoons behoren al een aantal jaren tot de meest geclaimde producten op de inboedelverzekering. Daarbij is het bij ‘valschades’ voor een verzekeraar bijna niet te controleren of de val van de mobiele telefoon inderdaad in huis heeft plaatsgevonden dan wel buiten de woning. In het eerste geval bieden veel verzekeraars wel vergoeding en in het andere geval niet. De kosten van dit soort schades lopen zodanig op dat steeds meer verzekeringsmaatschappijen de polisvoorwaarden gaan aanpassen.

Volledige uitsluiting
Een van de grotere verzekeringsmaatschappijen in Nederland schrapt met ingang van 1 april a.s. elke vergoeding voor schade binnen de inboedelverzekering voor schades aan laptops, tablets en mobiele telefoons. Wil iemand deze zaken toch verzekeren, dan biedt de verzekeraar hiervoor een aparte elektronicaverzekering aan. De ervaring leert dat wanneer eenmaal één grote verzekeraar een dergelijke stap zet, andere verzekeringsmaatschappijen snel volgen.

Alternatief is verhogen van de premie
Dit soort wijzigingen in de verzekeringsvoorwaarden is nooit plezierig. Maar indien de schadelast sterk stijgt, is het alternatief dat de premies voor alle consumenten met een inboedelverzekering omhoog moeten. Ook voor die consumenten die geen dure mobiele telefoons, tablets of laptops hebben.

Verschillen zijn nog groot
De verschillen in verzekeringsvoorwaarden op dit gebied zijn nu (nog) groot. Heeft uw gezin relatief veel mobiele telefoons, tablets en laptops, dan is het zinvol te kijken op welke wijze deze bezittingen het best verzekerd kunnen worden. Hierbij zijn meerdere opties. Bijvoorbeeld:

 • Uitbreiding van de standaardverzekering met een extra dekking;
 • Wijziging van het eigen risico voor bepaalde schades;
 • Een aparte elektronicaverzekering.

Ons kantoor kan de verzekeringsvoorwaarden van een groot aantal verzekeringsmaatschappijen vergelijken. Wij weten ook hoe verzekeringsmaatschappijen in de praktijk een schade afhandelen. De combinatie van de hoogte van de premie, de exacte voorwaarden van de verzekering en de kwaliteit waarmee schades worden afgewikkeld brengt ons tot een goed advies welke verzekering bij uw situatie past.

Uw hypotheek en de gevolgen van het coronavirus

Als financieel advieskantoor zijn wij er altijd voor u. Zeker in deze bijzondere tijd nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen indien u zorgen heeft over de effecten die de coronacrisis op uw financiële zekerheid heeft.

Inkomsten vallen weg
De coronacrisis heeft voor veel mensen direct negatieve financiële gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan de horecaondernemer die op een kwade dag om 17.45 uur te horen krijgt dat zijn onderneming om 18.00 uur voor drie weken dicht moet. Of aan de zelfstandige muzikant die in enkele dagen tijd al zijn boekingen voor de komende weken geannuleerd ziet worden of de werknemer met een tijdelijk arbeidscontract die nog in zijn proeftijd zit en grote zorgen heeft over de vraag of zijn contract verlengd wordt.

Al deze mensen zien onverwacht hun reguliere inkomen wegvallen. Tegelijkertijd blijven veel financiële uitgaven gewoon bestaan. Het beetje spaargeld dat er misschien bij het begin van de coronacrisis was, kan dan snel verdwenen zijn.

Hypotheeklasten wegen zwaar
De meeste huiseigenaren hebben hun woning met een hypotheek gefinancierd. Zeker bij de mensen die in de afgelopen jaren hun woning hebben gekocht, betekent dit dat elke maand een bedrag aan rente en aflossing betaald moet worden. Het gaat hierbij vaak om een aanzienlijk deel van het inkomen. Iedereen weet dat deze betalingen ‘verplicht’ zijn en niet even een paar maanden kunnen worden doorgeschoven. Worden de hypotheeklasten niet voldaan dan kan in het uiterste geval de bank de woning gedwongen verkopen. Hierbij worden de bewoners gedwongen de woning te verlaten en komen zij letterlijk ‘op straat te staan’.  Dat beeld van gedwongen huisuitzetting geeft veel mensen die nu hun inkomen zien wegvallen, grote zorgen.

Geen huisuitzettingen uitsluitend als gevolg van coronacrisis
Banken hebben een belangrijke, maatschappelijke functie. Banken zijn zich hiervan terdege bewust. Vanwege de ingrijpende coronacrisis heeft elke bank oog voor de problemen waarmee consumenten worden geconfronteerd. Wij taxeren dat er dan ook geen enkele bank zal overgaan tot huisuitzetting, enkel en alleen omdat de huiseigenaar tijdelijk zijn hypotheeklasten niet kan betalen als gevolg van de coronamaatregelen.

Vrijwel alle banken zullen het beleid volgen dat bij tijdelijke betalingsonmacht de betaling enkele maanden mag worden uitgesteld. Let wel op. Uitstel is iets anders dan kwijtschelding. De lasten die nu niet betaald hoeven te worden, zullen in de toekomst alsnog betaald moeten worden. Door ervoor te kiezen deze over een langere periode te spreiden zijn deze wel draagbaar.

Het verzoek voor uitstel van betaling van de hypotheeklasten zal waarschijnlijk uitdrukkelijk moeten worden aangevraagd. Wij verwachten dat elke bank op zeer korte termijn hierover duidelijkheid zal geven.

Het spreekt vanzelf dat wij u bij dergelijke verzoeken ondersteunen. Wij kennen de weg bij elke geldverstrekker en kunnen ervoor zorgen dat uw verzoek direct bij de juiste afdeling terechtkomt. Neem telefonisch of per mail contact met ons op wanneer u onze hulp wilt gebruiken.