Energielabel: wellicht nu al uw voorlopige exemplaar omzetten naar een definitieve?

Voorlopig label
Begin 2015 hebben vijf miljoen huiseigenaren van de Rijksoverheid een “voorlopig energielabel” ontvangen. Via dit label geeft de overheid aan hoe energiezuinig zij denkt dat uw woning op dit moment is. De overheid weet dat niet echt precies maar baseert zich op onder meer het bouwjaar. Wilt u weten hoe de overheid uw woning op dit moment qua energiezuinigheid inschat dan kunt u dat op de volgende site bekijken.  https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/

Bij verkoop definitief label
Wanneer u de woning gaat verkopen, bent u verplicht om op dat moment een definitief energielabel te laten maken. Verkoopt u de woning zonder definitief energielabel dan riskeert u een boete die kan oplopen tot €405,-. Het aanvragen van zo’n definitief energielabel kan digitaal. U geeft de actuele gegevens van uw woning door. Vervolgens kunt u een deskundige selecteren die op enig moment in uw woning controleert of de door u vermelde gegevens juist zijn waarna het definitieve energielabel wordt verstrekt.

Bepalende factoren
Welk label uw woning krijgt, wordt bepaald door de volgende factoren:

 • Bouwjaar van de woning;
 • Woningtype (bijvoorbeeld: appartement, hoekwoning);
 • Soort glas;
 • Gevelisolatie;
 • Dakisolatie;
 • Vloerisolatie;
 • Soort verwarming;
 • Soort warmwatervoorziening;
 • Ventilatiesysteem;
 • Zonnepanelenen zonneboiler.

Kosten definitief energielabel
Het aanvragen van een definitief energielabel zelf kost geen geld. De deskundige die moet controleren of u de juiste gegevens over uw woning hebt vermeld kost wel geld. Deze deskundige kan een makelaar, energieadviseur of bouwtechnisch specialist zijn.

Al deze specialisten zijn vrij in de kosten die zij rekenen. De prijzen voor deze dienstverlening lopen sterk uiteen van enkele euro’s tot een paar honderd euro per energielabel. Dit gaat in de komende tijd misschien veranderen. Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren heeft eind juni aan de Tweede Kamer laten weten de eisen voor het vaststellen van het label te willen verzwaren. Dit kan ertoe leiden dat de kosten in de toekomst hoger worden. De Vereniging Eigen Huis waarschuwt dat de bedragen tussen de €190 en €300,- kunnen uitkomen. Maar zover is het dus nu nog niet.

Bent u op enig moment op zoek naar zo’n deskundige dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen u dan de gegevens sturen van een of meer adviseurs waar relaties van ons kantoor eerder goede ervaringen mee hebben opgedaan en die deze werkzaamheden voor een billijke prijs uitvoeren.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het energielabel dan mag u altijd hierover contact met ons opnemen. Op de site van de Rijksoverheid vindt u hierover uitgebreidere informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-woningen-en-gebouwen/energielabel-woning

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Nieuwe regels voor partneralimentatie

Of er, bij een scheiding, recht is op partneralimentatie, hangt af van de behoefte van de ene (ex)partner en de draagkracht van de andere (ex-)partner. De regels voor partneralimentatie zijn met ingang van 1 januari 2020 veranderd.

Nieuwe regels voor alimentatie
De regels voor partneralimentatie zijn begin dit jaar ingrijpend veranderd. Sinds 1 januari 2020 is de hoofdregel dat er nog maar recht bestaat op partneralimentatie voor de helft van de jaren dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft geduurd, met een maximum van vijf jaar. Er zijn enkele uitzonderingen die recht geven op een langere partneralimentatie. Bijvoorbeeld als er kleine kinderen zijn of als het huwelijk meer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatie ontvangende ex-partner ouder is dan 50 jaar. De ex-partners kunnen natuurlijk ook zelf afspraken maken over de hoogte en duur van de alimentatie. Komen partijen niet zelf tot een oplossing? Dan kan de rechter hierover een besluit nemen.

Wat te vaak vergeten wordt
Uitgangspunt bij alimentatie is dat de ex-partner die de alimentatie ontvangt, dit echt nodig heeft om in het levensonderhoud te voorzien. Dat betekent dus dat als deze alimentatie wegvalt en er geen andere inkomsten zijn, er voor deze ex-partner en eventuele kinderen grote, financiële problemen ontstaan. Deze ex-partner kan dan bijvoorbeeld de huidige woonlasten niet meer betalen. Bij gebrek aan voldoende inkomen kan er geen hypothecair krediet worden afgesloten, waardoor er geen andere woning gekocht kan worden. Bovendien zijn er op dit moment maar weinig betaalbare huurwoningen, waardoor een huis huren ook vaak geen oplossing is.

Wat als de alimentatie betalende partner overlijdt?
Het recht op alimentatie eindigt altijd op het moment dat de ex-partner die de alimentatie betaalt, overlijdt. Ook dan kunnen de ex-partner en eventuele kinderen in grote financiële problemen komen. In veel gevallen wordt vergeten om voor een dergelijke situatie een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op het leven van de ex-partner die de alimentatie betaalt. Uiteraard moet dan wel vastgelegd worden dat de uitkering uit de verzekering ten goede komt aan de ex-partner die recht heeft op deze alimentatie.

Een eenvoudige en betaalbare oplossing
Een overlijdensrisicoverzekering biedt voor een periode van bijvoorbeeld 5 jaar de zekerheid dat ook bij overlijden van de alimentatie betalende ex-partner, de alimentatie ontvangende partner voldoende inkomsten blijft houden. Meestal kost een dergelijke verzekering minder dan 10 euro per maand.

Neem contact met ons op
Krijgt u direct of indirect te maken met situaties waarin er sprake is van partner- of kinderalimentatie, neem dan contact met ons op. Samen met u kunnen we dan kijken of we tegen minimale kosten extra financiële zekerheid kunnen inbouwen voor degenen die afhankelijk zijn van deze alimentatie.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Nog een keer: aflossingsvrij of aflossingsblij?

Vorige maand stuurden wij u een artikel via de nieuwsbrief met als titel “AFLOSSINGSBLIJ, OF TOCH NIET?” Dit artikel is door u massaal gelezen waarvoor dank.

Voor ons betekent dit, dat het onderwerp behoorlijk leeft onder onze klanten, onder u. Daarom besteden wij graag wederom aandacht aan dit onderwerp, en zeker niet voor het laatst.

Wij nemen u in het kort even mee in de wereld van aflossingsvrije hypotheken en proberen u in een notendop uit te leggen wanneer u wel en wanneer niet blij wordt van uw aflossingsvrije lening.

Wanneer wellicht NIET blij:

 1. Uw aflossingsvrije lening is hoger dan 50% van de waarde van uw woning.
  Stel uw woning is € 300.000 waard en uw aflossingsvrije lening is meer dan € 150.000.
  Wanneer uw lening verlengd zou moeten worden, verstrekken banken over het algemeen een aflossingsvrij lening tot 50% van de waarde van uw woning, dus maximaal € 150.000.
 2. Als binnenkort de juridische einddatum van uw hypotheek in zicht komt.
  Let op, de juridische einddatum van uw lening is niet hetzelfde als de einddatum van uw rentevastperiode. De juridische einddatum is vaak 30 jaar nadat u de huidige lening bij de huidige bank heeft afgesloten. Vraag uw bank wanneer dat bij u het geval is.
  Als de lening namelijk de juridische einddatum bereikt, zal hij of moeten afgelost, of moeten worden verlengd. En bij verlenging speelt voorwaarde 1 mee.
 3. Als uw pensioen aanzienlijk lager is dan uw inkomen uit loondienst of eigen bedrijf en uw maandlasten zijn nog redelijk hoog.
 4. Als u in een behoorlijke mate afhankelijk bent van het fiscale rentevoordeel op uw hypotheek. Hypotheekrente is 30 jaar lang aftrekbaar (vanaf 2001 is deze wet van toepassing). Voor veel mensen is 2030 heeft laatste jaar waarin zij belastingvoordeel genieten.
 5. Als u nu een lage rente heeft voor een nog lange periode en dat als deze afloopt en de rente hoger is, dit dan samenvalt met alle bovengenoemde punten.

Wanneer wellicht WEL blij:

 1. Als uw woning veel meer waard is dan uw lening. Bijvoorbeeld uw woning is € 300.000 waard en uw aflossingsvrije lening bedraag € 100.000.
 2. Als uw pensioeninkomen voldoende is om uw hypotheek te kunnen oversluiten mocht dat op dat moment aan de orde zijn. Let op, uw pensioeninkomen moet voldoende zijn. En of dat zo is wordt door de bank bepaald. Dat is iets anders als dat u zelf zeker weet dat u de lening nog kunt betalen.
 3. Als de rente nog lekker lang vast staat en de juridische einddatum van de lening ook nog heel ver weg is.
 4. Als u zo weinig rente betaalt dat als het fiscale voordeel weg zou vallen, dat voor u geen enkel probleem oplevert.

Let op, de lijst met deze voor,- en tegens is niet zaligmakend. Dit is slechts bedoeld om u meer informatie te verstrekken en om u te motiveren een korte check te laten uitvoeren om na te gaan of u uw hypotheek wel of niet goed op orde heeft. Dus: zorg dat u het zeker weet….

Praktijkvoorbeeld:
Een ouder echtpaar (70) heeft een woning met een waarde van € 350.000. Momenteel hebben ze een lening waar ze rente en aflossing voor betalen, tegen een relatief hoge rente. Deze lening is afbetaald als ze 85 zijn. Die lening bedraagt nu nog € 75.000 en ze hebben allebei een AOW en een heel klein pensioen.

Zou een aflossingsvrije lening met een nieuwe juridische looptijd van 30 jaar en een rentevastperiode van 20 jaar met maandlasten van € 93,75 iets voor hen zijn? Of moeten ze doorgaan met aflossen?

Zegt u het maar.

Vraag advies, dat is onze boodschap. Laat u informeren.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Soms lijken we wel op elkaar, maar waar de een wakker van ligt, is voor de ander gewoon een leuke uitdaging. Daarom is het pakket dat we ú adviseren een ander pakket als voor een andere klant. We zien het als onze taak om het pakket dat u nodig heeft, en dat bij u past, zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw situatie. En daar hebben wij uw hulp bij nodig. Want samen kunnen we uw wensen vaststellen op basis waarvan wij u adviseren en het pakket opstellen.
Maatwerk noemen we dat.

“Wilt u ook een pakket op maat?”
Neem contact met ons op!