Deeleconomie in opkomst. Maar hoe zit het met de verzekeringen?

Steeds meer consumenten laten andere consumenten gebruik maken van hun eigendommen op het moment dat zij deze niet zelf nodig hebben. Deze ontwikkeling wordt deeleconomie genoemd. In dit artikel kijken we naar het verzekeringsaspect van deeleconomie.

Steeds meer toepassingen

In de samenleving ontstaan steeds meer vormen van deeleconomie. Bij velen is inmiddels bekend het (ver)huren van woon/slaapruimte via bijvoorbeeld Airbnb. Of de (ver)huur van een auto via Snappcar of Mywheels. Ook het lenen van allerlei zaken die je maar incidenteel nodig hebt kan bij buurtgenoten via bijvoorbeeld Peerby.

Door de opkomst van internet en sociale media is het steeds gemakkelijker geworden om “vraag” en “aanbod” bij elkaar te brengen. Waar de een van dit soort initiatieven gebruik maakt om kosten te sparen, kan een ander vooral gemotiveerd zijn door de zorgen voor het milieu. Weer anderen zijn positief over de deeleconomie omdat ze op die manier met allerlei mensen in contact komen die ze anders waarschijnlijk niet ontmoet zouden hebben.

Particuliere verzekeringen zijn vaak nog niet aangepast aan de deeleconomie

De verzekeringen die u als particulier afsluit, zijn vaak nog niet aangepast aan deze ontwikkeling naar een deeleconomie. Neem de autoverzekering. De premie is afgestemd op onder meer uw rijvaardigheid. Lange tijd rijden zonder schade leidt tot een lagere premie, dan wanneer u regelmatig schade heeft. In de meeste particuliere autoverzekeringen is verhuur van de auto dan ook van dekking uitgesloten.

Ook bij de inboedelverzekering van uw woning wordt ervan uitgegaan, dat u zelf de woning bewoont. Verhuurt u de woning en veroorzaken de huurders schade aan de inboedel, dan is deze niet automatisch verzekerd bij de inboedelverzekeringen

Ook nieuwe aansprakelijkheidsverzekeringen

De deeleconomie leidt ook tot nieuwe aansprakelijkheidsvragen. Stel dat u uw woning verhuurt en de door u geïnstalleerde brandmelder reageert niet bij brand, omdat u vergeten was de lege batterij te vervangen? Lijden de huurders hierdoor schade, dan is het niet vanzelfsprekend dat uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren deze schade vergoedt.

Advies: neem contact met ons op

Gaat u als aanbieder of afnemer gebruik maken van deze toepassingen van de deeleconomie, neem dat contact met ons op. Wij zullen u dan informeren welke risico’s wel en niet op uw bestaande verzekeringen zijn gedekt. Valt een bepaald risico buiten de standaarddekking, dan kunnen wij onderzoeken of er wellicht toch mogelijkheden zijn om dit risico tijdelijk te verzekeren. Wij verwachten dat verzekeringsmaatschappijen in de komende jaren op dit gebied nieuwe initiatieven zullen lanceren. Maar dit zal heel geleidelijk gaan.