Wat doen wij wanneer u schade heeft?

Ons beroep is om u te helpen risico’s beheersbaar te maken. Dat doen we door u te adviseren welke verzekeringen van welke aanbieders het beste bij uw situatie passen. Ook wanneer u na een schade een beroep wilt doen op de door u afgesloten verzekering behartigen wij uw belangen. In dit artikel vertellen wij u hierover iets meer.

Onze positie
Ons kantoor is onafhankelijk. Op basis van uw situatie en wensen selecteren wij uit de vele verzekeraars die Nederland kent, die verzekeraar die voorwaarden en premies hanteert die naar ons oordeel voor u passend zijn.

Onze onafhankelijkheid is voor u niet alleen van belang bij het afsluiten van een verzekering of hypotheek. Ook wanneer u een schade krijgt en een beroep wilt doen op de door u afgesloten verzekering, staan wij aan uw zijde.

Elke schade vraagt aandacht
Indien u een schade heeft en deze aan ons doorgeeft, controleren wij eerst of de oorzaak van de schade onder de dekking van de verzekering valt. Stel dat u een autoverzekering heeft en u heeft hiervoor alleen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) afgesloten en u bent zelf tegen een paaltje gereden waardoor er een deuk in de auto is gekomen. In zo’n situatie is het niet zinvol om deze schade bij de WA-verzekeraar te melden omdat deze schade niet onder de dekking valt.

Indien de oorzaak van de schade in beginsel onder de dekking van de verzekering valt dan helpen wij u de schade goed te melden bij de verzekeraar in kwestie. Wij weten welke informatie de verzekeraars belangrijk vinden. Geeft u niet direct de volledige informatie, dan zullen verzekeraars na ontvangst van de melding hier aanvullende vragen over stellen. Dat kost allemaal extra tijd. Dit kunnen wij voorkomen door in een keer de schademelding compleet aan te leveren. Het kan bijvoorbeeld zinvol zijn direct een aantal foto’s, getuigenverklaringen en aankoopnota’s mee te sturen.

Aan juiste afdeling sturen en vervolgens afhandeling bewaken
Verzekeraars zijn vaak grote ondernemingen. Het is om deze reden extra belangrijk om de schade direct bij de juiste afdeling te melden. Gaat een melding door de onderneming “zwerven” dan kan dat veel vertraging opleveren. De snelheid waarmee vervolgens de verzekeraar de schade gaat beoordelen verschilt per maatschappij. Ook hier houden wij rekening mee op het moment dat wij u een bepaalde verzekering van een bepaalde verzekeringsmaatschappij adviseren. Door allerlei oorzaken kan het gebeuren dat een verzekeraar die altijd snel de schades afwikkelt op een gegeven moment toch trager is. Wij zien het als onze taak om de verzekeraar dan “achter de broek” te zitten om ervoor te zorgen dat de schade toch met enige snelheid wordt behandeld.

Wij controleren de beslissing van de verzekeraar
Namens u controleren wij de beslissing die de verzekeraar op uw melding neemt. Zou de verzekeraar menen dat de schade niet onder de dekking van de verzekering valt, dan toetsen wij dit oordeel aan de polisvoorwaarden en aan de jurisprudentie en uitspraken die het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening eerder over soortgelijke zaken heeft gedaan. Zijn wij het met het standpunt van de verzekeraar niet eens dan gaan wij namens u de discussie met de verzekeraar aan. Onze ervaring is dat dit vaak leidt tot aanpassing van het eerder door de verzekeraar ingenomen standpunt.

Daarnaast controleren wij of het bedrag dat de verzekeraar uitkeert conform is aan het bedrag waarop u volgens de polisvoorwaarden recht heeft.

Een aanspreekpunt: dat maakt het voor u extra gemakkelijk
Doordat ons kantoor uw belangen behartigt, heeft u bij een schade te maken met maar één contactpersoon: dat zijn wij! Alle contacten tussen verschillende functionarissen van de verzekeraar, tegenpartij, schade-experts, etc. verlopen via ons.

Als kantoor besteden wij veel tijd en aandacht aan de wijze waarop wij onze klanten bijstaan wanneer zij worden geconfronteerd met een schade, en dit wordt ook gewaardeerd. Voor ons een extra motivatie dit te blijven doen!