Vakantie: denkt u aan uw reisverzekering?

Zorgeloos op vakantie kunnen gaan, dat willen we allemaal. En bij een eventuele schade of letsel willen we niet dat er onnodig grote zorgen bijkomen. Daarom is het goed om even stil te staan bij uw reisverzekering.

Meer dan alleen risico van diefstal en verlies
Veel mensen denken bij een reisverzekering vooral aan het risico dat bagage verloren gaat of wordt gestolen. Dat is inderdaad een goede reden om een reisverzekering af te sluiten. Voor ons is dit niet de belangrijkste reden om aandacht te vragen voor deze verzekering. Hoe vervelend het verlies of de diefstal van bagage ook is, financieel zullen de meeste mensen daardoor niet echt in de problemen komen. Dit kan wel het geval zijn indien u in het buitenland ziek wordt of letsel oploopt.

Uw zorgverzekering binnen de Europese Gemeenschap geldig
Uw Nederlandse zorgverzekering vergoedt de noodzakelijke medische kosten die u binnen de Europese Gemeenschap maakt. Buiten de Europese Gemeenschap geldt dat maximaal worden vergoed de kosten die een vergelijkbare behandeling in Nederland zou hebben gekost. Voor de meeste landen is deze vergoeding voldoende. Maar in bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika of in landen met vooral privéklinieken kan dit maximum ertoe leiden dat u moet bijbetalen. Een goede reisverzekering biedt dan dekking tegen deze extra kosten.

Repatriëring valt niet onder uw zorgverzekering
De medische kosten zullen dus vaak voor het grootste deel door uw zorgverzekering worden vergoed. Een ongeval of ziekte kan er echter toe leiden dat iemand met speciaal vervoer naar Nederland moet worden teruggebracht. Soms met een gewone lijnvlucht waarbij de patiënt meerdere stoelen moet reserveren, soms met een aparte charter of ambulance. De kosten van dit soort vervoer kunnen fors in de papieren lopen. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekering vergoed, maar wel door een goede reisverzekering.

Wij kijken naar meer
Reisverzekeringen zijn er in allerlei vormen. Welke verzekering voor u geschikt is, hangt af van verschillende zaken. Ons kantoor kijkt bijvoorbeeld naar zaken als:

  • Is een korte – of doorlopende reisverzekering voor u het meest gunstig?
  • Is een dekking voor annulering van de reis wegens ziekte of overlijden van familie relevant?
  • Wat zijn de reisbestemmingen?
  • Hoe luiden de verzekeringsvoorwaarden precies?
  • Wat is in de praktijk de wijze waarop de verzekeraar met schademeldingen omgaat?
  • Is het wenselijk om tijdens de vakantie uw auto “extra” te verzekeren?
  • Is er geen dubbele dekking? Bijvoorbeeld doordat bepaalde risico’s al verzekerd zijn op uw aanvullende zorgverzekering.

Een reisverzekering. Het klinkt als een simpele verzekering. Maar wanneer u een goede verzekering wilt hebben, is het echt verstandig om samen met ons hier even goed naar te kijken.