In de brand…uit de brand?

Verzekerden die bewust de verzekeringsmaatschappij proberen te misleiden om een uitkering te krijgen waarop ze geen recht hebben, het komt helaas voor. Wordt zo’n fraude ontdekt dan zijn de consequenties aanzienlijk.

Gemeenschappelijk belang
Een verzekering is in de kern een uiting van solidariteit: Een groep mensen legt een klein bedrag in. Dit doen ze omdat ze vrijwel zeker weten dat in de komende periode het lot een of meer van de leden van de groep zal treffen. Met de premies die alle leden hebben ingelegd kan de deelnemer die wordt geconfronteerd met een schade worden geholpen. Alle deelnemers hebben daarbij belang dat het spel “eerlijk” wordt gespeeld. Gebeurt dit niet, dan leidt dat ertoe dat alle deelnemers een hogere premie moeten betalen om de schades toch te kunnen vergoeden, ook aan hen die daar geen recht op hebben.

Fraude is er altijd geweest
Zolang er verzekeringen bestaan, bestaat er fraude. Dit leidt zelfs tot gezegdes als “in de brand… uit de brand” waarmee bedoeld wordt dat iemand die in financiële problemen zit, via een zelf veroorzaakte schade, kan proberen de problemen op te lossen.

Verzekeringsmaatschappijen en de wetgever treden steeds strenger op tegen verzekeringsfraude. Daarbij wordt men geholpen door intelligente, digitale analysesystemen die in een paar seconden aanmeldingen kunnen screenen en vergelijken met duizenden andere dossiers. Dat kan bijvoorbeeld aan het licht brengen dat het mobiele nummer van die “bijzondere” getuige ook in een ander dossier van jaren geleden voorkomt. En dat is dan de reden om verder onderzoek te starten.

Gevolgen zijn groot
Wordt verzekeringsfraude geconstateerd dan zijn de gevolgen over het algemeen groot. De belangrijkste gevolgen zijn:

  • Alle verzekeringsmaatschappijen hebben als beleid dat bij verzekeringsfraude aangifte bij justitie wordt gedaan. Dat kan dus leiden tot een strafrechtelijke vervolging.
  • Op grond van het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:941) vervalt het recht op uitkering indien de verzekeringnemer de opzet had de verzekeraar te misleiden.
  • In het algemeen maakt de verzekeraar aanzienlijke kosten om de verzekeringsfraude te bewijzen. Lukt dit, dan komen deze kosten voor rekening van de verzekeringnemer.
  • Tot slot, en dat kan ingrijpend zijn, kan de verzekeraar de fraude aanmelden in een centraal register. Zo’n registratie kan vele jaren door een groot aantal banken en verzekeringsmaatschappijen worden geraadpleegd. In de praktijk heeft dit als gevolg dat deze instellingen na registratie kunnen weigeren een dienst te leveren of hiervoor hogere kosten kunnen vragen. De maatschappelijke gevolgen van registratie zijn daarmee dus groot.

Iets niet duidelijk? Overleg met ons
Deze informatie geven wij u om u te informeren dat verzekeringsmaatschappijen echt hun best doen om verzekeringsfraude op te sporen en daarmee onnodige stijging van de premies proberen te voorkomen.

Er zijn regelmatig misverstanden bij schademeldingen. Dit kan zijn omdat een verzekerde de vraag van de verzekeraar niet goed begrijpt. Ons advies is dan ook altijd: Is iets niet helemaal duidelijk, neem contact met ons op. Door goed en helder te communiceren voorkomt u dat er onnodige problemen en discussies ontstaan.