Hoe zit het met diefstal van uw fiets uit de schuur bij uw woning?

In garages en schuren treffen we steeds meer relatief dure elektrische fietsen aan, maar ook de waarde van gereedschappen en materialen die men gebruikt bij een sport of hobby kan fors zijn.

Inboedelverzekering
Voor onder meer de schade die u lijdt als gevolg van diefstal van goederen uit uw woning kunt u een inboedelverzekering afsluiten. In de meeste polisvoorwaarden is opgenomen dat deze schade als gevolg van diefstal alleen wordt vergoed wanneer er sporen van “braak” zijn. Daarmee wordt bedoeld dat iemand zonder uw toestemming de woning is binnengedrongen en daarbij afsluitingen verbreekt. Vaak is te zien dat dezelfde voorwaarden ook gelden voor diefstal uit bijgebouwen zoals een garage of schuur.

Dit betekent dat wanneer u de schuurdeur wel dicht doet maar niet op slot, of alleen met een haakje of schuifje dat iedereen kan bedienen, bij diefstal deze schade mogelijk niet door uw inboedelverzekering wordt vergoed. Sommige verzekeringsmaatschappijen gaan nog verder en eisen ook nog eens dat de (elektrische) fiets in de afgesloten schuur op slot staat.

Laat ons even meekijken
Heeft u een schuur of garage en stalt u daar relatief kostbare goederen, controleer dan welke voorwaarden de inboedelverzekering voor dit risico stelt. Het spreekt vanzelf dat u hiervoor ook contact met ons kunt opnemen.